Menu Close

MIP – Suvremene metode učenja

Syllabus


 

 

Naslov predmeta:

Suvremene metode učenja

Opis izbornog predmeta: (postojeći ili novi)

Postojeći

 

Broj sati:

(maksimalno 10-15)

Ukupno 24 sati: 8 sati predavanja, 6 sati vježbi i 10 sata seminara.

Godina studija / Semestar:

 

prva godina

Voditelj predmeta:

Prof. dr. sc. Mladen Mimica

Suradnici:

—   

Okvirni sadržaj predmeta:

Upoznavanje s novim nastavnim metodama koje se temelje na konstruktivističkom učenju, pri čemu studenti sami aktivno grade znanje za sebe, a ne prihvaćaju znanje pasivno. Studenti uče kako učiti i pronalaze, ocjenjuju i iskorištavaju  informacije samostalno,  što ih osposobljava za doživotno učenje.

Opće i specifične kompetencije predmeta:

Opće: primjena suvremenih nastavnih metoda  u medicinskoj edukaciji.

Specifične: utvrđivanje predznanja brainstorming sesijom. Preuzimanje znanja drugih studenata u diskusiji potkrijepljenom argumentima. Usvajanje kritičkog razmišljanja. Učenje skeptičnosti u odnosu na dominantan stav. Sagledavanje vlastitih grješaka kao mogućnost učenja. Stvaranje multiplih hipoteza koje sugeriraju moguća rješenja. Učenje kao kontekstualni proces – najefikasnije je onda kada studenti uče u kontekstu u kome će znanje biti uporabljeno, što objašnjava uspjeh problemski orijentiranog učenja.

Naslov i sadržaj nastavnih jedinica:

(ukratko navesti sadržaj pojedine nastavne jedinice)

P: Upoznavanje s novim nastavnim metodama. PBL kao dominantan trend u medicinskoj edukaciji. Upoznavanje s metodom Akademske kontroverze i izlaganja različitih stavova uz argumentiranu diskusiju.  Dvije skupine studenta će dobiti zadatak zastupanja različitih stavova iste seminarske teme što će prikazati ostalim studentima i prisutnom nastavniku.  Peyton metoda u četiri koraka. Praktični ispit  OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

V. Vježbe rađene po Peyton metodi u četiri koraka. (nemedicinske i nemedicinske).

S: Analiza problemskog zadatka.Brainstorming sesija. Metoda akademske kontroverze. Postavljanje pitanja u metodi akademske kontroverze. Simuliranje praktičnog ispita po OSCE sustavu:

Način provjere znanja:

Rješenje jednog problemskog zadatka. Pisanje problemskog zadatka.

Jezik poduke, mogućnost predavanja na drugim jezicima:

Hrvatski, moguće održavanje nastave i na engleskom jeziku.

Preporučena literatura:

Mimica M. Suvremene metode učenja – Načela i primjeri. Sveučilište u Mostaru, 2009. ISBN 978-9958-690-59-4.

Rašić S, Aganović D, Hadžović-Džuvo A, Kapur E, Rakanović-Todić M, Radnić D. Savremene metode učenja i provjere znanja. Medicinski fakultet Sarajevo, 2005.

 

Dopunska literatura:

Dolmans D et al. Problem-based learning. Future challenges for educational practice and research. Medical Education (2005) 39: 739-741.

Baron, J.. Reflective thinking as a goal of education. Intelligence, (1981) 5: 291-309. 

Wood D. ABC of learning and teaching in medicine: Problem based learning. BMJ (2003) 2: 326-330.

Način praćenja kvalitete i uspješnost izvedbe predmeta/modula:

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika, praćenje uspješnosti studenata tijekom seminara i prolaznosti pri završnoj provjeri znanja, izvješća povjerenstva za kontrolu provedbe nastave, izvaninstitucijska (eksterna) evaluacija.

Minimalni / maksimalni broj studenata

6/20.

 

Suvremene metode učenjA

(izvedbeni program – satnica)

 

Dan

Sat

Tema 

Oblik nastave

Nastavnik

24..6.

2019.

8.30-10.00

Upoznavanje s novim nastavnim metodama.

PBL kao dominantan trend u medicinskoj edukaciji.

P 1

Prof dr sc Mladen Mimica

10.30-12.00

Upoznavanje s metodom Akademske kontroverze i izlaganja različitih stavova uz argumentiranu diskusiju.

P 2

Prof dr sc Mladen Mimica

12.15-13.45

Dvije skupine studenta će dobiti zadatak zastupanja različitih stavova iste seminarske teme što će prikazati ostalim studentima i prisutnom nastavniku.

V1

Prof dr sc Mladen Mimica

25.6.

 

8.30-10.00

Upoznavanje Peyton metode u četiri koraka.

P3

Prof dr sc Mladen Mimica

10.30-12.00

Vježbe rađene po Peyton metoda u četiri koraka (nemedicinske).

V2

Prof dr sc Mladen Mimica

12.15-13.45

Vježbe rađene po Peyton metoda u četiri koraka (medicinske).

V 3

Prof dr sc Mladen Mimica

26.6.

 

8.30-10.00

Metoda akademske kontroverze.

P4

Prof dr sc Mladen Mimica

10.30-12.00

Postavljanje pitanja u metodi akademske kontroverze.

S1

Prof dr sc Mladen Mimica

12.15-13.45

Simuliranje metode akademske kontroverze

S2

Prof dr sc Mladen Mimica

 

Objašnjenje satnice: seminare studenti rade u skupinama, za vrijeme i nakon nastave.

Cilj nastave:

Cilj nastave je upoznavanje s novim nastavnim metodama koje se temelje na konstruktivističkom učenju, pri čemu studenti sami aktivno grade znanje za sebe, a ne prihvaćaju znanje pasivno. Studenti uče kako učiti i pronalaze, ocjenjuju i iskorištavaju  informacije samostalno,  što ih osposobljava za doživotno učenje.

Kompetencije koje se stječu nakon završene nastave su:

Opće: primjena suvremenih nastavnih metoda  u medicinskoj edukaciji.

Specifične: utvrđivanje predznanja brainstorming sesijom. Preuzimanje znanja drugih studenata u diskusiji potkrijepljenom argumentima. Usvajanje kritičkog razmišljanja. Učenje skeptičnosti u odnosu na dominantan stav. Sagledavanje vlastitih grješaka kao mogućnost učenja. Stvaranje multiplih hipoteza koje sugeriraju moguća rješenja. Učenje kao kontekstualni proces – najefikasnije je onda kada studenti uče u kontekstu u kome će znanje biti uporabljeno, što objašnjava uspjeh problemski orijentiranog učenja.

Satnica predmeta:

Predavanja

8

Vježbe

6

Seminari

10

 

Literatura: Mimica M. Suvremene metode učenja – Načela i primjeri. Sveučilište u Mostaru, 2009. ISBN 978-9958-690-59-4.

 

Voditelj predmeta: Prof dr sc Mladen Mimica