Menu Close

MIP – Pomorska medicina

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM NASTAVE IZ PREDMETA POMORSKA, PODVODNA I HIPERBARIČNA MEDICINA (izborni) – VI. god. Mostar – akademska godina 2014./2015. (15. – 19. 06. 2015.)

Ukupno 30 sati (Predavanja – P = 16; Seminari – S = 10; Vježbe – V = 4)

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ukupno

Predavanja

6

4

4

2

16

Seminari

2

2

4

2

10

Vježbe

2

2

4

Ukupno

6

6

8

8

2

30

Skupine: P, S, V – svi zajedno

Nastavnik 1. Prof. dr. sc. Nadan M. Petri (predavanja, seminari, vježbe)

Datum/dan

Sat

Tema

Skupina

Nastavnik

 

 

 

 

15.06.2015 ponedjeljak

08:15-09:00

P1: Uvod u medicinu pomorstva

Svi

1

09:15-10:00

P2: Brod kao životni i radni okoliš

Svi

1

10:15-11:00

P3: Brodolom

Svi

1

11:15-12:00

P4: Brodska psihologija

Svi

1

stanka za ručak i odmor

13:00-13:45

P5: Higijenski problemi u lukama

Svi

1

 

14:00-14:45

P6: Hitna stanja u uvjetima plovidbe i smrt na moru

 

Svi

 

1

 

 

 

 

16.06.2015 utorak

08:15-09:00

P7: Uvod u medicinu ronjenja

Svi

1

09:15-10:00

P8: Dekompresijska bolest

Svi

1

10:15-11:00

P9: Barotraume u ronjenju

Svi

1

11:15-12:00

P10: Ronjenje na dah

 

 

stanka za ručak i odmor

 

13:00-13:45

S1: Pomorci i bolesti ovisnosti te spolno prenosive bolesti

 

Svi

 

1

14:00-14:45

S2: Žene i djeca u plovidbi

Svi

1

 

 

 

 

17.06.2015 srijeda

08:15-09:00

P11: Otrovni-opasni plinovi u ronjenju

Svi

1

09:15-10:00

P12: Uvod u hiperbaričnu medicinu

Svi

1

10:15-11:00

P13: Indikacijska područja za HBOT

Svi

1

11:15-12:00

P14: Doziranje visokotlačnog kisika

 

 

stanka za ručak i odmor

13:00-13:45

S3: Istraga ronilačkih smrti

Svi

1

14:00-14:45

S4: Djeca, žene i stariji u ronjenju

Svi

1

17:00-19:00

V1-2: Pokazne vježbe s roniocima

Svi

1

 

 

 

 

 

18.06.2015

četvrtak

08:15-09:00

P15: Dijabetičko stopalo i HBOT

Svi

1

 

09:15-10:00

 

P16: Urgentne indikacije za HBOT

 

Svi

1

10:15-11:00

S5: HBOT u pedijatriji

Svi

1

11:15-12:00

S6: HBOT u liječenju ratnih ozljeda

Svi

1

stanka za ručak i odmor

13:00-13:45

S7: HBOT u gastroenterologiji

Svi

1

14:00-14:45

S8: HBOT i bolesti krvnih žila

Svi

1

17:00-19:00

V3-4: Pokazne vježbe s roniocima

Svi

1

 

19.06.2015 petak

09:00-09:45

S9: HBOT u traumatologiji i ortopediji

Svi

1

10:00-10:45

S10: Treba li Mostaru barokomora?

Svi

1

11:15-12:00

Test i objava rezultata

Svi

1

LITERATURA:

1.Preporučenaliteratura:

Weaver  L,  ur.  Hyperbaric  oxygen  therapy  indications,  14.  izd.  Undersea  and  Hyperbaric

Medical Society. Best Publishing, 2014.

2.Dopunska literatura:

Odabrani tematski članci s interneta; po nahođenju polaznika

PROVOĐENJE ISPITA:

Test s pitanjima s više mogućih odgovora (MCQs)

ISPITNI ROKOVI:

Zadnjeg dana nastave ili u dogovoru sa studentima 

VODITELJ KOLEGIJA

Prof. dr. sc. Nadan M. Petri, dr. med.

Naziv predmeta

Izborni predmet: Pomorska, podvodna i hiperbarična medicina

Kod

 

Vrsta

Klinički/Javno-zdravstveni

Razina

Temeljna

Godina

VI

Semestar

XII

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

 

 

1,5

Nastavnik

Prof. dr. sc. Nadan M. Petri

 

 

 

 

 

 

Kompetencije koje se stječu

Nakon uspješnog pohađanja kolegija, polaznici će biti u stanju razumjeti značaj medicine pomorstva, načela zaštite zdravlja pomoraca i svih djelatnika pri tzv. pomorskoj industriji, zdravstvene kriterije selekcije pomoraca, opasnosti, načine pružanja pomoći i preventivno-medicinske mjere. Također, upoznat će se sa specifičnim uvjetima rada ronilaca, s načelima zaštite njihova zdravlja te mjerama njihove zdravstvene selekcije i žurne medicinske pomoći. Razumjet će mehanizme djelovanja HBOT koji hipoksiju korigiraju brzo i “raskošno”, pri čemu je primjena metode često

ona koja spašava život (life-saving) ili ud (limb-saving), ali i neku funkciju

(visionsaving; hearing-saving). Usvojit će model razmišljanja po kojem je HBOT prepoznatljiva kao glavna ili pak važna adjuvantna metoda liječenja u klinici, u odabranim slučajevima, pogotovo u kirurškim granama.

Preduvjeti za upis

 

Završena V. godine studija medicine

 

 

 

Sadržaj

Znanja, vještine i sposobnost kritičkog razmišljanja u svezi s odabranim povijesnim, teorijskim, preventivno-medicinskim, terapijskim i eksperimentalnim sadržajima rada u medicini pomorstva, medicini ronjenja i hiperbaričnoj medicini (oksigenaciji). Razrađen sadržaj: kao Plan i program.

Preporučena literatura

Weaver  L, ur. Hyperbaric  oxygen  therapy  indications,  14. izd. Undersea and Hyperbaric Medical Society. Best Publishing, 2014.

Dopunska literatura

 

Odabrani tematski članci s interneta; po nahođenju polaznika

Oblici provođenja nastave

 

 

16 sati predavanja, 10 sati seminara, 4 sata vježbi: ukupno 30 sati

Nin provjere znanja i polaganja ispita

 

 

Test ispit s 30 pitanja s više mogućih odgovora (I. razina interpretacije)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

 

 

Hrvatski (moguće održavanje nastave i na engleskome jeziku)

 

Nin praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Anonimna inventarizacija znanja i informacija o HBOT u skupini polaznika prije početka  kolegija  (“prethodni  test”) s ciljem usporedbe  sa znanjem  i sposobnostima stečenim nakon kolegija.

Zajedničko  rješavanje  MCQ  test od 5 pitanja  nakon  svakog  predavanja, odgovori kroz kratku raspravu; evaluacija povratnih informacija, upućivanje na literaturu.

Završna  anonimna  evaluacija  kolegija  o  njegovoj:  smislenosti,  sadržaju,

 

vrijednosti, uporabljivosti i kliničkom značaju.

Evaluacija  nastavnika  (teorijsko  i  praktično  poznavanje  teme,  jasnoća  i način    izražavanja,    književni    jezik,    održavanje    budnosti,    kvaliteta prezentacija i hand-outs-a, interakcija s polaznicima, poticanje učenja). Završni  test:  MCQ,  a  po  potrebi  i  usmeni  dio.  Analiza  pitanja  koja  su izazivala poteškoće pri rješavanju.

Usporedba završnog uspjeha s rezultatima prethodnog testa.

Objava sveukupnih rezultata na prikladan način (web, oglasna ploča).- Izvješća Povjerenstva za kontrolu provedbe nastave,

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete Nacionalne agencije za kontrolu kvalitete, uključenje u TEEP).