Menu Close

MIP – Endoskopske i laparaskopske procedure u kliničkoj praksi

Akad. 2018/19.

Naziv predmeta:    ENDOSKOPSKE I LAPAROSKOPSKE  PROCEDURE U KLINIČKOJ   PRAKSI

Broj sati:   30 sati;   14 sati predavanja;   6 sati seminara;    10 sati vježbi

Semestar;  X.

Nositelj:  Doc. dr.sc. Ivo Soldo, spec. opće i digestivne kirurgije,

                Klinika za kirurgiju,KB Sveti Duh, Zagreb

                Doc.dr.sc. Toni Kolak,spec.opće i digestivne kirurgije

                Klinika za kirurgiju,KB Dubrava, Zagreb

OPĆI  CILJ  

Endoskopske procedure i laparoskopska kirurgija su nove  kliničke i kiruške tehnike  koje omogućuju izvođenje kiruških zahvata minimalno invazivnim načinom. Suvremena tehnika učinila ih je kliničkom realnošću, a ne više futurističkom željom. Te tehnike danas u kirurgiji zauzima istaknuto mjesto, a niz kirurških zahvata koji su donedavno bili izvođeni klasičnim, konvencionalnim načinom, uspješno su zamijenjeni operacijama s pomoću minimalno invazivne tehnike. Takve operacije pošteđuju bolesnika opterečujuće laparotomijske incizije, a jamče puni terapijski uspjeh, uz brzi oporavak operiranog i malobrojne poslijeoperacijske komplikacije.

Put do široke kliničke primjene Minimalno invazivne kirurgije bio je vrlo dug. Od prvih zapisa o laparoskopskoj kirurgiji, doduše, bitno različitoj od današnje, a koji potječu iz drevnog Babilona, pa do suvremene laparoskopske kirurgije, bila su potrebna tisućljeća. Bilo je potrebno pričekati razvitak fiberoptičke tehnologije koja je osigurala povoljne uvjete za izvođenje suvremene endoskopske i laparoskopske kirurgije.

Početak laparoskopije pripisuje se Georgu Kellingu koji je 1901. izvršio endoskopski pregled trbuha živog psa nakon što ga je napuhao zrakom i to objavio na stručnom sastanku Njemačkog biološkog i medicinskog društva. Sam je postupak nazvao „koelioskopijom“.

Zrak se u trbušnu šupljinu napuhavao pomoću igle i štrcaljke, a cistoskop se uvlačio kroz troakar.

Usprkos početnom skepticizmu laparoskopske tehnike postaju metodom izbora u liječenju bilijarne kalkuloze, kila trbušne stjenke, upale crvuljka, operacijama GERB-a, operacijama kolona, zatim u ortopediji, torakalnoj kirurgiji i otorinolaringologiji.

Cilj predmeta je upoznati studente s minimalno invazivnom tehnikom laparoskopskih operacija budući je to potpuno nova kirurška tehnika, a koju je potrebno savršeno svladati kako bi operacija bila uspješna.

Zbog toga je potrebno osigurati adekvatnu izobrazbu studenata i uputiti ih u nebrojene mogučnosti minimalno invazivne kirurgije, zatim prednosti i načine izvovođenja  laparoskopskih operacija.

Studenti bi bili upoznati s instrumentima i opremom za endoskopski rad, njihovom primjenom u svakodnevnoj praksi, indikacijama za minimalno invazivne operacijske zahvate i načinom njihovog izvođenja.

 

IZVEDBENI PROGRAM

Datum            Vrijeme      Nastavne jedinice                                     Vrsta          Nastavnici

                                                                                                            nastave

Utorak,           9,00-          Razvoj endoskopije, laparoskopije i

19.06.2019.    10,30         laparoskopske  kirurgije                           2 sata  P        Kolak

                                         Razvoj laparoskopske kirugije u

                                         Hrvatskoj

                       10,45-         Laparoskopska oprema i                          2 sata  P        Soldo

                       12,15          instrument

                       12,30-         Laparoskopska oprema i                           2 sata  V       Kolak

                       14,00          instrumenti 

                       14,15-         Endoskopski tretman preponskih              2 sata V        Soldo

                       15,45          kila: Transaabdominalni preperitonealni

                                          (TAPP) i Totalni ekstraperitonealni 

                                          Postupak(TEP)

                        16,00-       Elektivna dijagnostička laparoskopija        2 sata V         Soldo

                        17,30        Telemedicina i robotika                                                     Kolak

 

Srijeda       9,00-              Anestezija u laparoskopskoj                      2 sata   P      Karlović                       20.06.2019.    10,30          kirurgiji, Patofiziologija pneumo

                                          peritoneuma,Kardiovaskularni i

                                          hemodinamski poremećaji, Respira

                                          torni poremečaji,Poremećaji perfuzije

                                          intraabdominalnih organa,Intrakranijalni

                                          tlak tijekom laparoskopije                                                                           

                       10,45-         Definicija,prednosti i                               2 sata   P          Soldo

                       12,15          ograničenja laparoskopije                                                Kolak

                       12,30-         Priprema i odabir pacijenata za

                       14,00          laparoskopiju                                            1 sat    S         Kolak

                                         Pozicija kirurškog tima, pacijenata i           

                                         opreme tijekom laparoskopije                  1 sat    V         Trninić

 

Petak              9,00-          Endoskopske procedure u kliničkoj          2 sata  S         Valjan                              

21.06.2019.    10,30          praksi                                                                                                                                                                                  

                       10,45-         Endoskopija u urologiji                              2 sata   S       Kordić

                       12,15          Endoskopija u ortopediji                            2 sata   P        Grle                                         

                       12,30-         Kirurška trauma kod laparoskopskih       2 sata   S         Soldo

                       14,00          operacija

                                         Neuroendokrini odgovor organizma na

                                         operacijski zahvat

                                         Imunološke i hematološke promjene

                                          tijekom laparoskopije

                                         Aktivacija odgovora na operativni zahvat

                       14,00-         Endoskopski tretman preponskih              2 sata V        Soldo

                       15,30          kila: Transaabdominalni preperitonealni

                                          (TAPP) i Totalni ekstraperitonealni 

                                          Postupak(TEP)

 

Subota            9,00-          Bazična laparoskopska tehnika                                      Soldo

22.06.2019.    09,45          Tehnika uspostavljanja pneumo-             1 sat    S         Kolak

                                         peritoneuma i postavljanje primarnog

                                         traoakara

                                         Raspored i tehnika postavljanja

                                          sekundarnih troakara

 

                       10,00-         Laparoskopsko šivanje,vezivanje            2 sata  V        Kolak

                       10,45          čvora i ligiranje

                                         Osnovni principi laparoskopske

                                         hemostaze

 

                       11,00-         Odstranjivanje tkivnog preparata            1 sat   V         Kolak

                       12,30          iz trbuma nakon laparoskopske

                                          operacije

                                          Laparoskopija tijekom trudnoće               1 sat    P         Kerner 

                                          Laparaskopija u dječijoj kirurgiji                                    Kvesić

                                          Laparoskopska kolecistektomija                                     Soldo

                                          Laparoskopska apendektomija                                        Kolak

                                          Laparoskopske operacije debelog crijeva

                                          Laparoskopske operacije pretilosti

 

Subota             13,00           Pismeni dio ispita 

22.06.2019.     14,30           Usmeni dio ispita

 UKUPNO                                                                        3o sati

 

  P –  predavanje;  S  –  seminar;  V  – vježbe

 

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Završna provjera znanja vršit će se testom s višestrukim izborom odgovora i usmenim ispitom. Pismeni dio ispita biti će preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita.

U Zagrebu,04.06.2019.                                Doc.dr.sc. Ivo Soldo,dr.med.

 

LITERATURA

 

Odabrana poglavlja iz uđbenika i monografija.

 

 1. Čala Z,Cvitanović B, Velnić D,Perko Z. Laparoscopic surgery in Croatia. Croat J Gastroenterol Hepatol 1996;5: 11-3.
 2. Čala Z,Perko Z. Pet godina laparoskopske kirurgije u Hrvatskoj. Liječn Vjes 1999; 121: 204-7.
 3. Čala Z,Velnić D, Perko Z, Rašić Ž. Laparoscopic cholecystectomy using three trocars and European technique.Cirurgia Espanola 1997; 61: 433-5.
 4. Adnel J, Grabner V, Zadrobilek E, Twardy T, Leitner K, lackner FX. Cardiopulmonary effects of laparoscopic cholecystectomy. Anaest Analg 1992; 74:S8
 5. Mršić V, Nesek- Adam V, Budinščak I,Smiljanić A,Čala Z, Rašić Ž. Effect of abdominal drainage on postoperativ shoulder pain in laparoscopic Cholecystectomy. Croat J Gastroenterol Hepatol 1997; 6: 41-3.
 6. Čala Z, Krunoslav N, Nesek-Adam V, Klapan D, Soldo I.

      Cosmetic  laparoscopic cholecystectomy. J

      Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006;16: 577-81.

 1. Baća I,Vracko J,Soldo I,Perko Z.Laparoscopic technique for

       right hemicolectomy.Endoscopic Rev 2007; 27;31-36. 

 1. Soldo I, Rašić Ž, Čala Z, Anić T, Bakula B, Pasini Ž, Paljug

      Ž.Nekompletna kolecistektomija. U: Čala Z, ur. Knjiga

      sažetaka 6. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije.

      Zagreb: Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju; 2001,str.

      25.

 1. Soldo I,Čala Z,Velnić D,Barišić D,Nesek-AdamV,Mršić

     V.Endoskopska hernioplastika-Transabdominalni postupak

     (TAPP). Knjiga sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske

      kirurgije. Šibenik 2004.

10.Soldo I, Čala Z. Laparoskopske operacije kod bolesnika s

      peritonejskim kateterom. Knjiga sažetaka 7. Hrvatskog

      kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik 2004.

 1. Soldo I, Čala Z, Velnić D, Barišić J, Nesek-Adam V, Mršić V.

      Endoskopska laparoskopske antirefluksne operacije. Knjiga

      sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik

      2004.

 

 1. Bača I, Soldo I, Čala Z, Musa K. Laparoscopic treatment of

      diaphragmal hernia with proceed surgical mash. Abstract book,

      41 st World Congress of Surgery of ISS/SIC, Durban 2005.

 1. Čala Z, Soldo I, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Laparoscopic

      operations in patients with peritoneal catheters. Abstract book,

      41 st World Congress of Surgery of ISS/SIC, Durban 2005.

 1. Čala Z, Soldo I, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Komplikacije

      laparoskopskog postavljanja katetera za peritonejsku dijalizu.

      Knjiga sažetaka 4. Hrvatskog kirurškog kongresa, Zadar,

      svibanj 2006.

 1. Čala Z, Soldo I, Nese-Adam V, Smijanićć A, Crvenković D.

      Laparoscopic cholecystectomy and appendectomy using

      suprapubic ports. Knjiga sažetaka 10. World Congress of

      Endoscopic Surgery, Berlin, rujan 2006.

 1. Soldo I, Čala Z, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Laparoskopska

      apendektomija suprapubičnim pristupom. Acta Chir Croat

      2006;3Suppl1:43.

 1. Nesek-Adam V, Mršić V, Smiljanić A, Rašić Ž, Čala Z, Soldo
 2. Laparoscopic operation in older adults. Acta Chir Croat

      2006;3Suppl1: 102.

 

Predavači:             

 1. dr.sc. Ante Kvesić, spec.dječje kirurgije
 2. dr.sc.Milenko Bevanda, gastroenterolog
 3. dr. Vlatka Martinović, spec. dječje kirurgije
 4. dr. Zoran Karlović, spec. anesteziolog
 5. dr.sc. Zoran Trninić, spec. kirurg
 6. Miro Kordić, spec. urolog
 7. dr. Velimir Valjan, spec. kirurg
 8. dr.sc. Toni Kolak, spec. kirurg
 9. Dr.sc. Ivo Soldo, spec. kirurg
 10. se. Ante Grle, spec. ortoped
 11. Maro Kerner, spec. ginekolog