Menu Close

Patologija

CILJ PREDMETA PATOLOGIJA

Cilj nastave iz predmeta Patologija jest da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ga sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima. Zadatak je nastave osposobljavanje studenta da prepozna morfološke promjene na stanicama, tkivima i organima usvajanjem teoretskih znanja na predavanjima i seminarima, te sticanjem vlastitih iskustava na kliničkim autopsijama, mikroskopiranjem i analizom makroskopskih preparata.

Stečena znanja i vještine trebale bi omogućiti bolje razumijevanje uzroka i mehanizama nastanka bolesti, te olakšati savladavanje funkcionalnih posljedica morfoloških promjena.

SATNICA

PREDAVANJA 74
SEMINARI 74
VJEŽBE 62
UKUPNO 210

 

LITERATURA

OBVEZNA LITERATURA:

 • Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola N. Patologija, V izdanje, Medicinska naklada Zagreb 2017.
 • Nastavni CD
 • Nola M, Damjanov I i sur. Patologija. Priručnik za pripremu ispita, Medicinska naklada Zagreb, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA:

 • Mladen Belitza: Obdukcijska dijagnostika, II dopunjeno izdanje, Medicinska naklada Zagreb

TEME PREDAVANJA I SEMINARA

Na predavanjima i seminarima obrađuju se istovjetne nastavne cjeline.

Studenti trebaju prije seminara dobro proučiti propisano gradivo.

Seminari ili vježbe sa kojih su studenti izostali, moraju se kolokvirati jer su uvjet za izlazak na parcijalne i konačne ispite.

NASTAVNE CJELINE

OPĆA PATOLOGIJA

(prema udžbeniku Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola N. Patologija, V izdanje, Medicinska naklada Zagreb 2017.)

P1, S1 – STANIČNA PATOLOGIJA – I DIO: Oštećenje stanice. Reverzibilno oštećenje stanice. Prekomjerno nakupljanje metabolita i drugih tvari. Stanične prilagodbe.

P2, S2 – STANIČNA PATOLOGIJA – II DIO: Ireverzibilno oštećenje stanice.

P3, S3 – UPALA – I DIO: Podjela upala. Klasični znakovi upale. Komponente upalne reakcije. Stanice u upalnoj reakciji. Kemijski posrednici upale.

P4, S4 – UPALA – II DIO: Akutna upala. Poremećaji funkcije leukocita. Ishod akutne upale. Cijeljenje rane. Kronična upala. Morfološki oblici akutne i kronične upale. Sustavni znakovi upale.

P5, S5 – POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUĆINA I HEMODINAMIKE: Edem. Dehidracija. Hiperemija. Kongestija. Krvarenje. Hemostaza i tromboza. Embolija. Infarkt. Šok.

P6, S6 – POREMEĆAJI IMUNOSNOG SUSTAVA I: Reakcije preosjetljivosti. Transplantacijska reakcija.

P7, S7 – POREMEĆAJI IMUNOSNOG SUSTAVA II: Autoimunosne bolesti. Imunodeficijentna stanja. Amiloidoza.

P8, S8 – NOVOTVORINE I dio: Podjela novotvorina. Biologija tumorskog rasta.Epidemiologija novotvorina.

P9, S9 – NOVOTVORINE II dio: Karcinogeneza i karcinogeni. Tumorska imunost. Klinička obilježja novotvorina. Laboratorijsko dijagnosticiranje u onkologiji.

P10, S10 RAZVOJNE I GENETSKE BOLESTI: Osnove teratologije. Pogrješke morfogeneze. Kromosomski poremećaji. Genski poremećaji koji se nasljeđuju prema Mendelovim zakonima. Genski sindromi s atipičnim načinom nasljeđivanja Poremećaji s multifaktorijelnim nasljeđivanjem. Bolesti novorođenačke dobi. Porođajne ozljede. Fetalna eritroblastoza. SIDS. Bolesti dječje dobi.

PATOLOGIJA ORGANSKIH SUSTAVA

P11, S11. – BOLESTI KRVNIH ŽILA : Arterioskleroza. Hipertenzija i hipertenzivna vaskularna bolest. Upalne bolesti. Aneurizme. Bolesti vena. Bolesti limfnih žila. Tumori krvnih i limfnih žila. Patološke promjene koje nastaju zbog terapijskih postupaka u bolestima krvnih žila.

P12, S12. – BOLESTI SRCA – I dio: Zatajenje srca. Urođene srčane griješke. Ishemijska srčana bolest. Hipertenzivna srčana bolest.

P13, S13 – BOLESTI SRCA – II dio:, Bolesti endokarda i zalistaka. Primarne bolesti miokarda. Bolesti perikarda. Tumori srca. Transplantacija srca.

P14, S14 – BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA – I DIO: Bolesti dušnika. Urođene anomalije pluća. Plućna atelektaza. Vaskularne i cirkulacijske plućne bolesti. Pregled najvažnijih upala pluća.

P15, S15 – BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA – II dio: Kronične opstruktivne plućne bolesti. Restriktivne plućne bolesti. Tumori pluća. Bolesti poplućnice. Bolesti medijastinuma.

P16, S16 – BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA – I dio: Uvod. Anemije. Policitemija. Bolesti krvarenja.

P17, S17 – BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA – II dio: Poremećaji broja stanica bijele krvne loze. Zloćudne bolesti koštane srži. Limfadenitisi. Limfadenopatije. Ne-Hodgkinovi limfomi. Hodgkinov limfom.Novotvorine histiocita i dendritičnih stanica.

P18, S18 – BOLESTI PODRUČJA GLAVE I VRATA: Bolesti nosa i paranazalnih sinusa. Bolesti ždrijela. Bolesti grkljana. Patologija usne šupljine i čeljusti. Bolesti čeljusnih kostiju i zuba. Bolesti žlijezda slinovnica. Bolesti uha. Bolesti oka.

P19, S19 – BOLESTI KOŽE Urođene kožne bolesti. Bolesti uzokovane djelovanjem fizikalnih čimbenika iz okoliša. Infekcijske bolesti. Imunosne bolesti i bolesti za koje se pretpostavlja da imaju imunosnu osnovicu. Kožne manifestacije bolesti unutrašnjih organa. Idiopatske kožne bolesti. Novotvorine.

P20, S20 – BOLESTI KOSTIJU: Poremećaji razvoja kosti. Osteonekroza. Osteomijelitis. Metaboličke bolesti. Lomovi kostiju. Novotvorine kosti.

P21, S21 – BOLESTI ZGLOBOVA, MEKIH TKIVA, BOLESTI PERIFERNIH ŽIVACA I SKELETNOG MIŠIĆA: Bolesti zglobova. Tumori mekih tkiva. Osnovne patološke reakcije perifernog živca. Bolesti perifernog živca. Bolesti skeletnoga mišića. Bolesti neuromuskularne spojnice.

P22, S22 – BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA – I dio: Jednjak. Želudac i dvanaesnik.

P23, S23 – BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA – II dio: Tanko i debelo crijevo. Crvuljak. Potrbušnica.

P24, S24 – BOLESTI JETRE I BILIJARNOGA SUSTAVA – I DIO: Klinička evaluacija jetre i jetrenih bolesti. Vaskularne jetrene bolesti. Infektivne upalne jetrene bolesti. Kronični hepatitis. Toksička oštećenja jetre.

P25, S25 – BOLESTI JETRE I BILIJARNOGA SUSTAVA – II DIO: Imunosne jetrene bolesti. Ciroza jetre. Tumori jetre i srodne lezije. Bolesti žučnjaka i žučnih vodova.

P26, S26 – BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA – I DIO: Razvojni poremećaji bubrega. Bolesti glomerula.

P27, S27 – BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA – II DIO: Tubulointersticijske bubrežne bolesti. Bolesti bubrežnih krvnih žila. Urolitijaza. Tumori bubrega. Bolesti mokraćovoda, mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi.

P28, S28 – BOLESTI ENDOKRINOG SUSTAVA – I DIO: Hipofiza. Štitnjača.

P29, S29 – BOLESTI ENDOKRINOG SUSTAVA – II DIO: Doštitne žlijezde. Nadbubrežne žlijezde. Multipla endokrina neoplazija.

P30, S30 – BOLESTI ŽIVČANOGA SUSTAVA – I DIO: Opća patologija središnjeg živčanog sustava. Poremećaji razvoja središnjeg živčanog sustava. Trauma središnjeg živčanog sustava.

P31, S31 – BOLESTI ŽIVČANOGA SUSTAVA II dio: : Cerebrovaskularne bolesti. Zarazne bolesti.

P32, S32 – BOLEST ŽIVČANOGA SUSTAVA III dio: Demijelinizirajuće bolesti. Neurodegenerativne bolesti. Toksičke i metaboličke bolesti. Novotvorine.

P33, S33 – BOLESTI DOJKE: Razvojni poremećaji dojke. Upale dojke. Fibrocistične promjene i proliferativna bolest dojke. Tumori dojke. Stromalni tumori dojke. Patologija muške dojke.

P34, S34 – BOLESTI ŽENSKOGA SPOLNOGA SUSTAVA – I DIO: Razvoj i poremećaji razvoja ženskoga spolnog sustava. Upalni poremećaji donjeg ženskoga spolnog sustava. Stidnica. Rodnica. Maternični vrat. Maternični trup.

P35, S35 – BOLESTI ŽENSKOGA SPOLNOGA SUSTAVA II DIO: Jajovod. Jajnik. Endometrioza. Odabrane patološke promjene posteljice i poremećaji trudnoće.BOLESTI

P36, S36 – MUŠKOGA SPOLNOG SUSTAVA : Razvojni poremećaji. Upalne bolesti. Cirkulacijski poremećaji. Neplodnost. Novotvorine.

P37, S37 – BOLESTI GUŠTERAČE: Razvojni poremećaji. Upalne bolesti. Šećerna bolest. Novotvorine egzokrinoga dijela gušterače. Neuroendokrini tumori.

Vježbe (prema nastavnom CD-u):

V1 – STANIČNA PATOLOGIJA – I DIO

V2 – STANIČNA PATOLOGIJA – II DIO

V3 – UPALA

V4 – POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUĆINA I HEMODINAMIKE

V5 – POREMEĆAJI IMUNOSNOG

V6 – NOVOTVORINE

V7 – RAZVOJNE I GENETSKE BOLESTI

V8 – BOLESTI KRVNIH ŽILA

V9 – BOLESTI SRCA

V10 – BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA – I DIO

V11 – BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA – II DIO

V12 – BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA – I DIO

V13 – BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA – II DIO

V14 – BOLESTI PODRUČJA GLAVE I VRATA

V15 – BOLESTI KOŽE

V16 – BOLESTI KOSTIJU, ZGLOBOVA I MEKIH TKIVA

V17 – BOLESTI PERIFERNIH ŽIVACA I SKELETNOG MIŠIĆA

V18 – BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA – I DIO

V19 – BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA – II DIO

V20 – BOLESTI JETRE I BILIJARNOGA SUSTAVA – I DIO

V21 – BOLESTI JETRE I BILIJARNOGA SUSTAVA – II DIO

V22 – BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA – I DIO

V23 – BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA – II DIO

V24 – BOLESTI ENDOKRINOGA SUSTAVA

V25 – BOLEST ŽIVČANOGA SUSTAVA – I i II DIO

V26 – BOLEST ŽIVČANOGA SUSTAVA III DIO

V27 – BOLESTI DOJKE

V28 – BOLESTI ŽENSKOGA SPOLNOGA SUSTAVA – I DIO

V29 – BOLESTI ŽENSKOGA SPOLNOGA SUSTAVA – II DIO

V30 – BOLESTI MUŠKOGA SPOLNOG SUSTAVA

V31 – BOLESTI GUŠTERAČE

 

Kompjutorske vježbe traju po 2 sata prema rasporedu.

Kompjuterske vježbe će se održavati u kompjuterskoj učionici na MF Mostar

Obdukcijske vježbe:

Studenti će prisustvovati svim obdukcijama tijekom trajanja turnusa.

ISPIT

Ispit iz kolegija Patologija je pismeni i usmeni.

Pismeni ispit

Pismeni ispit polaže se u dva dijela: prvi parcijalni test P1 obuhvaća opću patologiju, patologiju krvnih žila, srca, respiratornog sustava, krvi i krvotvornih organa, glave i vrata, kože, kostiju, zglobova, mekih tkiva, perifernih živaca i mišićnog tkiva, a drugi parcijalni test P2 preostali dio patologije organa i organskih sustava.

Svaki parcijalni test ima 150 pitanja u teorijskom dijelu.

Za prolaz na pojedinom testu potrebno je ostvariti 90 točnih odgovora (60% riješenog testa).

Bodovi na testu i ocjene: 90-104 dovoljan, 105-119 dobar, 120-134 vrlo dobar i 134-150 izvrstan.

Na kraju svakoga dijela turnusa organizira se polaganje pismenog ispita P1 i P2.

Studenti su dužni položiti oba parcijalna testa da bi mogli pristupiti usmenom dijelu ispita.

Položeni pismeni ispit vrijedi samo tijekom tekuće akademske godine.

Usmeni ispit

Usmeni ispit se polaže tako da student izvuče jednu od ponuđenih kartica na kojoj ima 6 pitanja.

Student ne može nakon izvučene kartice s pitanjima vraćati karticu i zahtijevati drugu.

Ukoliko student ne odgovori na jedno pitanje na kartici od ponuđenih 6, ukupna ocjena ne može biti veća od dovoljan.

Konačna ocjena koja se upisuje u indeks

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena dobivenih na parcijalnim ispitima (90- 104 dovoljan, 105-119 dobar, 120-134 vrlo dobar i 134-150 izvrstan) i uspjeha postignutog na završnom usmenom dijelu ispita.

P1 i P2 (1/2 ocjene).

Uspjeh na usmenom ispitu (1/2 ocjene).

Ispitni rok nakon odslušanog turnusa

Na ispitni rok u 12-om mjesecu usmeni ispit imaju pravo izići samo oni studenti koji su položili pismene ispite P1 i P2 na kraju nastavnih turnusa, dok ostali studenti mogu izići i polagati samo preostale pismene ispite koji su im ostali.

U tijeku tekuće akademske godine organiziraju se 4 ispitna roka.

Prvi u 12 mjesecu, jedan rok u srpnju i dva ispitna roka u rujnu.

Student u tijeku tekuće akademske godine ispit može polagati samo 4 puta.

Ispit pred Ispitnim Povjerenstvom

Četvrti izlazak na ispit je ispit koji će se provoditi pred Ispitnim Povjerenstvom kojega će imenovati Uprava i Referada Fakulteta na temelju Pravilnika.

Student koji pristupa ispitu pred Ispitnim povjerenstvom dužan je polagati pismene dijelove ispita koji su mu ostali. U ovom slučaju mora se položiti minimum od 55% odnosno, 82 točnih odgovora, da bi se moglo pristupiti usmenom dijelu ispita.

Pismeni dio ispita pregledati će zajedno članovi Ispitnog povjerenstva.

Usmeni ispit se polaže pred Ispitnim Povjerenstvom na način kako je ranije navedeno u tekstu.

Studenti ponavljači su dužni ponovno odslušati nastavu i polagati pismene dijelove ispita P1 i P2 kao uvjet za izlazak na usmeni ispit.

Termini ispitnih rokova:

Parcijalni test P1 (nakon odslušanog prvog dijela turnusa, prijavljuje se na popis u Referadi):

 1. 10. 2019. god. u 10:00h.

Parcijalni test P2 (nakon odslušanog drugog dijela turnusa, prijavljuje se na popis u Referadi):

 1. 11. 2019. god. u 10:00h.

Završni ispit (prijavljuje se on-line prijavnicom):

Pismeni i usmeni: 05. 12. 2019. god. u 09:00h

Srpanjski ispitni rokovi: 01. 07. 2020. god. u 09:00h

15.07. 2020. god. u 09:00h

 

Rujanski ispitni rokovi: 02. 09. 2020. god. u 09:00h

16.09. 2020. god. u 09:00h

POPIS PITANJA ZA USMENI ISPIT

 1. Prekomjerno nakupljanje metabolita i pigmenta
 2. Stanične prilagodbe
 3. Apoptoza
 4. Nekroza
 5. Ovapnjenje
 6. Podjela upala
 7. Stanice u upalnoj reakciji
 8. Kemijski posrednici upale
 9. Vaskularne promjene u akutnoj upali
 10. Ishodi akutne upale
 11. Cijeljenje
 12. Histopatologija kronične upale
 13. Morfološki oblici akutne i kronične upale
 14. Reakcije preosjetljivosti
 15. Transplantacijska reakcija
 16. SLE
 17. Sjogrenov sindrom i sistemska skleroza
 18. Sindrom stečene imunodeficijencije
 19. Amiloidoza
 20. Mehanizmi nastanka , morfološke i kliničke karakteristike edema
 21. Tromboza
 22. Diseminirana intravaskularne koagulacija
 23. Embolija
 24. Infarkt
 25. Šok
 26. Podjela novotvorina
 27. Biologija tumorskih stanica
 28. Odnos tumorskih stanica s okolišem i metastaziranje tumora
 29. Karcinogeneza i kancerogeni
 30. Molekularna patologija novotvorina
 31. Tumorska imunost i klinička obilježja novotvorina
 32. Pogrješke morfogeneze
 33. Brojčani poremećaji kromosoma
 34. Autosomno dominantne nasljedne bolesti
 35. Autosomno recesivne nasljedne bolesti ; karakteristike i klinički primjeri
 36. Bolesti novorođenačke dobi
 37. Bolesti dječje dobi
 38. Ateroskleroza
 39. Vaskulitisi
 40. Aneurizme
 41. Tumori krvnih i limfnih žila
 42. Urođene srčane greške
 43. Ishemijska srčana bolest
 44. Bolesti endokarda i zalistaka
 45. Miokarditisi i kardiomiopatije
 46. Bolesti perikarda
 47. Klasifikacija anemija
 48. Hemolitičke anemije
 49. Sideropenična anemija
 50. Megaloblastična anemija
 51. Mijelodisplastične i mijeloproliferativne novotvorine
 52. Leukemije i novotvorine prekursorskih stanica B i T
 53. Ne-Hodgkinovi limfomi
 54. Hodgkinov limfom
 55. Bolesti nosa i paranazalnih sinusa
 56. Novotvorine ždrijela, netumorsake upalne promjene i tumori grkljana
 57. Tumori žlijezda slinovnica
 58. Alelektaza, vaskularne i cirkulacijske plućne bolesti
 59. Upale pluća osim tuberkuloze
 60. Tuberkuloza
 61. Kronične opstruktivne plućne bolesti
 62. Restriktivne plućne bolesti
 63. Tumori pluća i pleure
 64. Upale i novotvorine jednjaka
 65. Gastritis
 66. Kronični peptički ulkus
 67. Karcinom želuca
 68. Limfom želuca i gastrointestinalni stromalni tumor
 69. Meckelov divertikul i urođeni megakolon
 70. Sindromi malapsorpcije
 71. Vakularne crijevne bolesti
 72. Upalna crijevna bolest
 73. Benigni epitelni tumori debeloga crijeva i rektuma
 74. Karcinom debelog crijeva
 75. Neuroendokrine novotvorine
 76. Virusni hepatitisi
 77. Alkoholna jetrena bolest
 78. Imunosne jetrene bolesti
 79. Ciroza jetre
 80. Tumori jetre
 81. Žučni kamenci i upalne bolesti žučnjaka
 82. Upala gušterače
 83. Šećerna bolest
 84. Novotvorine egzokrinog i endokrinog dijela gušterače
 85. Razvojni poremećaji bubrega
 86. Bolesti glomerula
 87. Tubulointersticijske bubrežne bolesti
 88. Bolesti bubrežnih krvnih žila
 89. Tumori bubrega i mokraćnog mjehura
 90. Novotvorine testisa
 91. Nodularna hiperplazija i karcinom prostate
 92. Epitelna atrofija, hiperplazija i novotvorine stidnice
 93. Novotvorine vrata maternice
 94. Abnormalna krvarenja iz maternice, polipi i hiperplazija endometrija
 95. Novotvorine materničnog trupa
 96. Novotvorine pokrovnog epitela jajnika
 97. Novotvorine spolnih stanica i specijalizirane strome jajnika
 98. Gestacijska trofoblastična bolest
 99. Fibrocistične promjene i proliferativna bolest dojke
 100. Tumori dojke
 101. Novotvorine povezane s prekomjernim lučenjem hormona hipofize
 102. Nedvoljno lučenje hormona adenohipofize i bolesti neurohipofize
 103. Hipopituitarizam
 104. Hipotireoidizam
 105. Tireotoksikoza i hipertireoidizam
 106. Hipotireoidizam
 107. Tireoiditis
 108. Novotvorine štitnjače
 109. Hiper i hipoparatireoidizam
 110. Bolesti kore nadbubrežne žlijezde
 111. Novotvorine srži nadbubrežne žlijezde i multipla endokrina neoplazija
 112. Novotvorine kože
 113. Osteomijelitis i osteonekroza
 114. Osteoporoza i Pagetova bolest kosti
 115. Novotovorine kostiju
 116. Reumatoidni artritis
 117. Osteoartroza
 118. Ulozi
 119. Tumori mekih tkiva
 120. Hidrocefalus, moždani edem i hernijacija mozga
 121. Intrakranijalno krvarenje uzrokovano ozljedom krvnih žila
 122. Cerebrovaskularne bolesti mozga
 123. Multipla skleroza
 124. Neurodegenerativne bolesti mozga
 125. Novotvorine mozga
Facebook