Pokazi/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 01/06/2020 - 06/06/2020 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 01/06/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE
Utorak, 02/06/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe -skupina B
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe - skupina A
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE
Srijeda, 03/06/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                    
Mali amfiteatar                                    
Predavaonica br.1                                    
Predavaonica br.2                                    
Predavaonica br.3                                    
Predavaonica br.4                                    
Predavaonica br.5                                    
Informatička učionica                                    
Anatomski praktikum                                    
Histološki praktikum                                    
Fiziološki praktikum                                    
Predavaonica SKB -8.kat                                    
Predavaonica br.6                                    
Predavaonica - Interno                                    
Konferencijska dvorana                                    
Predavaonica - Pedijatrija                                    
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe -skupina B                                
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe - skupina A                                
Predavaonica - Psihijatrija                                    
Kabinet kliničkih vještina                                    
Predavaonica MSE                                    
Cetvrtak, 04/06/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum     MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe -skupina B                                
Kemijski praktikum     MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe - skupina A                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Petak, 05/06/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum     MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe -skupina B                                
Kemijski praktikum     MEDICINSKA BIOKEMIJA - vježbe - skupina A                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Subota, 06/06/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
 
 
Danas Back 01/06/2020 - 06/06/2020 Forward (Pokazi cijeli tjedan)