Menu Close

Molekularni laboratorij

Team leader: 
  • doc.dr.sc. Ivanka Mikulić, Specialist in laboratory medicine

Team members: 

  • mag.chem. Vinka Mikulić
  • mag.chem. Kristina Ljubić
  • mag.foren.chem.mol.biol. Ana Ćuk
Collaborators:
  • prof.dr.sc. Violeta Šoljić
  • prof.dr.sc. Irena Hofman-Drmić
  • prof.dr.sc. Davorka Sutlović
 

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku otvoren je 2017. god.  kao izraz potrebe za usvajanjem i primjenom novih tehnologija, koje omogućavaju vizualizaciju i umnažanja DNA i njihovu primjenu u dijagnostičke i forenzične svrhe. U ovom laboratoriju razvijati će se sofisticirane metode vezane za nukleinske kiseline,  koje bi trebale predstavljati sami svjetski vrh ovog znanstvenog područja. Rad laboratorija biti će vezan za znanost, ali i druge djelatnosti te pružati usluge velikom broju državnih institucija. Novija znanstvena otkrića iz područja molekularne dijagnostike omogućila su analizu DNA, i prve pretrage iz kliničke genetike. Uz izolaciju DNA i klasičnu lančanu reakciju polimeraze (PCR), ubrzo će biti uspostavljene i metode izolacije RNA te različite dodatne varijante PCR metode.

 Zbog potreba za molekularnom dijagnostikom na znanstvenom području, kao i u svakodnevnom kliničkom radu , posebice razvoja metoda za analizu molekularnih promjena s rizičnim faktorima za neke bolesti, kao što je trombofilija, doc.dr.sc. Ivanka Mikulić započinje s molekularnim analizama mutacija u genu za Faktor V Leiden ( G1691A), Faktor II (G20210A), testovima za gene Metilentetrahidrofolat reduktaze (MTHFR; C6777T), te inhibitor plazminogen aktivatora (PAI-1).
U tijeku je razvijanje metoda za analizu mutacije JAK2 (V617F) zbog poboljšanja dijagnostike hematoloških bolesti. U skoroj budućnosti namjeravaju se u svakodnevni rad uvesti i sekvenciranje gena BRCA 1 i BRCA 2. Cilj i svrha molekularnog laboratorija je bolja dijagnostika genskih bolesti, kao i uvođenje novih testova u dijagnostici genskih mutacija, koje će pomoći u smanjenju rizika od bolesti i poboljšanju kvalitete života.

 Istovremeno, s razvojem kliničke genetike, razvijati će se i pretrage iz forenzične genetike, kao što su određivanje DNA profila i izolacija DNA,  kao i davanja mišljenja i vještačenja (kritičko prosuđivanje) u različitim sudskim postupcima. DNA profil pruža dokaz o genetičkoj identifikaciji, dok je izolacija DNA potrebna za molekularno-dijagnostičke testove (utvrđivanje genetičke predispozicije za određenu bolest ili poremećaj zbog pravovremenog i ciljanog sustava prevencije i liječenja, te procjena ishoda liječenja u svrhu smanjenja neučinkovitosti tretmana). Često se radi o analizama koje nisu dostupne u BiH, nego se izolat DNA šalje u inozemstvo.

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku surađivati će sa svim klinikama i odjelima SKB Mostar, kao i s klinikama širom BiH i Hrvatske, gdje se posebno izdvaja KBC Split. Zbog širenja suradnje, ali i sve većih potreba za znanstvenim istraživanjima i molekularnom dijagnostikom u otkrivanju, liječenju i terapiji različitih bolesti, očekujemo ekspanziju broja i vrsta analiza u nadolazećoj budućnosti. Laboratorij za molekularnu dijagnostiku i naš istraživački tim pozdravljaju suradnju sa svim znanstvenicima, osobito kliničarima, liječnicima koji su spremni napraviti svoj doktorski rad na ovom području, s ovim polaznim postulatima i tehnikama molekularne dijagnostike, kao i sve buduće studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i drugih srodnih fakulteta da integriraju svoje znanje i vještine u novu funkcionalnu cjelinu iskazujući originalnost u znanosti.  Ponosni smo što možemo objaviti da imamo već tri kandidata na doktorskim studijima u tekućoj akademskoj godini. Radujemo se velikoj znanstvenoj budućnosti u našem laboratoriju.