Menu Close

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrataOPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE

U predmetu Bolesti glave i vrata provodi se nastava iz tri grane:

Otorinolaringologija, Maksilofacijalna kirurgija i Dentalna medicina.

Ciljevi: Upoznati studente medicine s bolestima glave i vrata iz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i dentalne medicine.

Ishodi: Nakon što odsluša i položi kolegij, student će steći dolje nabrojana znanja, vještine i stavove:

Opće kompetencije:

Tijekom studija moći će planirati samostalno učenje na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Moći će demonstrirati osobne kvalitete ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima skupine, sposobnost argumentiranoga branjenja svojih stavova).

Specifične kompetencije:

Znat će osnove etiopatogeneze, kliničke slike i dijagnostike bolesti iz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i dentalne medicine na razini koja je potrebna za rad doktora medicine u primarnoj praksi.

Bit će sposoban rabiti specifične instrumente i pomagala za osnovne dijagnostičke postupke kako bi utvrdio stanje organa glave i vrata kojima se bave otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija dentalna medicina.

Na osnovi gore stečenih znanja i vještina bit će sposoban provoditi prenošenje znanja, prevenciju i osnove liječenja bolesti uz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i dentalne medicine na razini primarne prakse.

Steći će znanja o svim žurnim stanjima i sposobnost samostalnog rješavanja jednoga dijela žurnih stanja u proučavanim organima glave i vrata, a posebno bolesti i ozljeda u području križanja dišnog i probavnog puta.

Ishodi učenja se vrijednuju tijekom nastave kontinuiranom provjerom znanja (usmeno, pismeno) i usvojenim praktičnih vještina na vježbama (rad na odjelu s bolesnicima), raspravama na seminarima, te na završnom ispitu (praktični, pismeni i usmeni).

Nastava iz predmeta je podijeljena u tri granska dijela. Svaki granski dio predmeta provodi svoj ispit. Konačna ukupna ocjena za cijeli predmet računa se po posebnoj formuli od tri granske ocjene proporcionalno udjelu u nastavi i obvezama studenata.