Menu Close

II godina

 

 • Medicinska fizika i biofizika
 • Medicinska kemija i biokemija
 • Temelji neuroznanosti
 • Medicinska fiziologija
 • MIP – Utjecaj aerobnog treninga na bioenergetiku srca
 • MIP – Okoliš i ljudsko zdravlje
 • Medicinska etika i bioetika
 • Medicinska psihologija
 • Imunologija
 • Engleski jezik
 • MIP – Anatomsko fiziološka pozadina sadržaja kondicijskog treninga
 • MIP – Laboratorijska dijagnostika upale