Menu Close

Zdravstvena ekologija i radna medicina

Nastava na katedri Zdravstvena ekologija i medicina rada počinje u ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine.

Sukladno okolnostima nastava (predavanja i seminari) će se organizirati putem SUMARUM sustava za e-učenje.

Svi studenti su obvezni da se prijave na kolegij preko sustava SUMARUM.