Menu Close

MIP – Klinički značaj razvojnih poremećaja probavnog sustava

 KLINIČKI ZNAČAJ RAZVOJNIH POREMEĆAJA PROBAVNOG SUSTAVA – IZBORNI PREDMET

(izvedbeni program – satnica)

Dan

Sat

Tema

Oblik nastave

Nastavnik

25.06.

8,30-10,00

Osnove teratologije

P1

Doc dr. sc. Joško Petričević

10,30 – 12,00

Razvoj glave i vrata

P2

 

Doc dr. sc. Joško Petričević

12,00 – 13,30

Razvoj prednjeg crijeva

P3

Doc dr. sc. Joško Petričević

 

13,30 – 15,00

Vježbe u kompjuterskoj učionici

V1

 

Doc dr. sc. Joško Petričević

26.06.

 

8,30 – 10,00

Osnove genetskih poremećaja

P4

Doc dr. sc. Joško Petričević

10,00 – 11,30

Vježbe na odjelu za patologiju

V2

Doc dr. sc. Joško Petričević

11,30 – 13,00

Sindromi porodičnih karcinoma

P5

Doc dr. sc. Joško Petričević

13,00 – 14,30

Bolesti koje se naslijeđuju autosomno dominantno: Porodične polipoze kolona

P6

Doc dr. sc. Joško Petričević

14,30 – 16,00

Bolesti koje se naslijeđuju autosomno recesivno: metaboličke bolesti koje primarno zahvaćaju jetru, Cistična fibroza

P7

Doc dr. sc. Joško Petričević

16,00 – 17,30

Poremećaji razvoja glave i vrata: rascjepi usne i nepca, ciste vrata, poremećaji razvoja ždrijelnih brazdi

S1

Doc dr. sc. Joško Petričević

27.06.

8,30-10,00

Poremećaji razvoja jednjaka: stenoze, atrezije i fistule, prirođeni prebačaji sluznica, hijatalne hernije.

S2

Doc dr. sc. Joško Petričević

10,30 – 12,00

Poremećaji razvoja tankog crijeva: atrezije i stenoze, Meckelov divertikul, poremećaji rotacije

S3

Doc dr. sc. Joško Petričević

12,00 – 13,30

Poremećaji razvoja  debelog crijeva i anusa: poremećaji rotacije, Hirsprungova bolest, neperforirani anus

S4

Doc dr. sc. Joško Petričević

13,30 – 15,00

Poremećaji razvoja dvanaestnika, jetre i gušterače: prirođena stenoza pilorusa, atrezija žučnih puteva, ektopična gušterača

S5

Doc dr. sc. Joško Petričević

15,00 – 16,30

Poremećaji razvoja tjelesnih šupljina  i prednje trbušne stijenke: hernije i rascjepi trbušne stijenke

S6

Doc dr. sc. Joško Petričević

17,00

TEST

 

CILJ NASTAVE:

Cilj nastave iz izbornog predmeta Klinički značaj razvojnih poremećaja probavnog sustava je da na predavanjima studentu upotpuni stečena znanja o razvojnim i gentskim mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ih s morfološkim promjenama koje su podloga ovim bolestima. 

Stečena znanja studenti će primjenjivati na problemskim orjentiranim seminarima na kojima će razraditi i osnove dijagnostike, diferencijalne dijagnostike i liječenja navedenih bolesti.

Vježbe su predviđene da bi upotpunile stečena znanja na prikazu slučaja i eventualno izvedene obdukcije.

 

SATNICA PREDMETA:

PREDAVANJA

14

SEMINARI

12

VJEŽBE

4

UKUPNO

30

Literatura:

  1. Obvezna:

Zabilješke s predavanja (sinopsis)

  1. Dopunska:

Damjanov, Jukić, Nola: Patologija. Medicinska naklada zagreb, 2010.

Sadler TW. Langmanova Medicinska embriologija. Školska knjiga Zagreb, 2008.

 

Voditelj predmeta:

Doc. dr. sc. Joško Petričević