Menu Close

I godina

 

 • Uvod u medicinu
 • Medicinska biologija i genetika
 • Engleski jezik
 • Znanstvena metodologija i medicinska informatika
 • Medicinska etika i bioetika
 • Anatomija
 • MIP – Osnove komunikacijskih vještina u liječničkoj praksi
 • MIP – Suvremene metode učenja
 • Histologija i embriologija
 • MIP – Razvoj i prirođene bolesti bubrega
 • MIP- Prva pomoć
 • MIP- Kako napraviti vlastiti organ