Menu Close

VI godina

 

 • Zdravstvena ekologija i medicina rada
 • Pedijatrija
 • Kirurški staž
 • Sudska medicina
 • Medicinska etika i bioetika
 • MIP – Hitna stanja u otorinolaringologiji
 • Epidemiologija sa medicinskom statistikom
 • Pedijatrijski staž
 • Obiteljska medicina
 • Ginekološki staž
 • Urgentna medicina
 • MIP-Pomorska medicina
 • MIP – Računalom potpomognuta auskultacija srca
 • MIP – Osnove plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije lica