Menu Close

V godina

 

 • Kirurgija
 • Socijalna medicina i menadžment u zdravstvu
 • Medicinska etika i bioetika
 • Ginekologija i opstreticija
 • MIP – Laparoskopske procedure u kliničkoj praksi
 • MIP – Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup
 • Bolesti glave i vrata
 • Oftalmologija
 • Bolesti lokomotornog sustava
 • Internistički staž
 • MIP – Minimalno invazivni zahvati u ginekologiji
 • MIP – Endoskopske i laparaskopske procedure u kliničkoj praksi
 • MIP – Dijabetes u trudnoći
 • MIP – Oko-sistemske bolesti i udruženosti