Citogenetički laboratorij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kao stručna djelatnost ustrojen je primarno zbog potrebe za dijagnostičkim pretragama iz oblasti citogenetike koje su do sada pacijenti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar imali priliku napraviti jedino  u drugim bolničkim centrima u BiH i Republici Hrvatskoj. Citogenetički laboratorij je sa radom započeo uz odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje citogenetičke dijagnostike, kao zdravstvene djelatnosti, a za potrebe fakultetske  nastave i to u okviru osnovne unutarnje organizacijske cjeline u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost. Također uz ugovore sa Zavodima za zdravstveno osiguranje Hercegovačko-neretvanske i Hercegbosanke županije, pacijentima koji su osiguranici navedenih zavoda za zdravstveno osiguranje omogućeno je da, uz ispunjene uvjete o zdravstvenom osiguranju (ovjerena zdravstvena iskaznica sa premijom ili markicom za tekuću godinu) naprave nalaz kariograma besplatno.

Trenutno se u laboratoriju mogu napraviti sljedeće dijagnostičke pretrage iz oblasti citogenetike:

–          Nalaz kariograma iz stanica periferne krvi

–          Nalaz kariograma iz stanica koštane srži

Tijekom 2020. godine započeli smo s molekularnim analizama za panel gena za akuntnu mijeloičnu leukemij(AML), zatim smo počeli s FISH analizama za Odjel hematologije naše bolnice, FISH analize za spolne kromosome kod pojave mozaicizma ili utvrđivanja različitih sindroma, započeli smo i s analizama za utvrđivanje mikro delecije na Y kromosomu tzv. azospermijski faktor (AZF). Naravno uz naše standardne analize kao što su kariotipizacija iz periferne krvi i koštane srži, molekularna analiza za JAK2 V617F mutaciju i utvrđivanje prisutnosti translokaciju t(9;22) tzv. BCR-ABL1 fuzijskog gena, minor i major forme