Dekanski rokovi

DEKANSKI ROKOVI I. GODINA Ispit iz predmeta Medicinska biologija s genetikom održat će se sutra, 05.10.2018. godine u 10.00 sati na Klinici za infektivne bolesti (stara kirurgija). Ispit iz predmeta Anatomija održat će se 05.10.2018. godine u 09.00 sati. DEKANSKI Više …

Obavijest za komisijske ispite

Komisijski ispit iz Medicinske kemije održat će se u utorak, 02.10.2018. godine u 12.00 sati. Komisijski i usmeni ispit iz predmeta Medicinska biologija održat će se u utorak, 02.10.2018. godine. (satnica će naknadno biti određena).

Obavijest za studente I. i II. godine

Obavijest za studente I. godine Dentalne medicine Ispit iz predmeta Medicinska kemija održat će se sutra, 27.09.2018. godine u 10.00 sati. Ispit iz predmeta Dentalna  morfologija i antropologija održat će se u petak, 28.09.2018. godine u 10.00 sati. Ispit  iz Više …