Menu Close

Anatomija

Studij dentalne medicine Medicinskog fakulteta

CILJ PREDMETA

Cilj nastave iz anatomije jest pružiti studentima znanje o građi čovjekova tijela i tako ih osposobiti za razumijevanje normalne i patološke morfologije čovjeka, odnosa između površinskih oblika i dubljih struktura, kao i međusobnog odnosa tih struktura kao okvira u kojem se odvijaju životni procesi.

Također se pridaje značaj kliničkoj važnosti pojedinih regija i snalaženju u prostornoj orijentaciji unutar regija.

Tijekom cijele nastave bit će kontinuirana provjera

znanja usmeno i rješavanjem malih-10 minutnih testova.

STUDENTSKE OBVEZE

Studenti su dužni na nastavu dolaziti točno i na vrijeme, svaki izostanak student je dužan nadoknadiit kolokvijem, kašnjenje na nastavu bit će tretirano kao nedolazak na istu.

Položeni kolokviji uvjet su pristupa parcijalnom ispitu.

Na vježbama je obveza imati čistu i uredno ispeglanu bijelu kutu.Uredno podrezane nokte. Studenti s dugom kosom dužni su istu vezati u rep. Studenti koji se ne budu pridržavali pravila odijevanja tijekom vježbi bit će udaljeni.

Tijekom seminara i vježbi znanje studenata će se provjeravati, a oni koji ne budu znali odgovor na 3 postavljena pitanja u istome danu morat će kolokvirati gradivo od toga dana.

Studenti su dužni pripremiti gradivo za sutrašnji dan.

Za vrijeme rada sa anatomskim preparatima u učionici student je dužan ostaviti identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili indeks).

Skraćenice: VA – veliki amfiteatar, KU – kompjuterska učiona, AP – anatomski praktikum,

SD – secir dvorana

NASTAVNO ŠTIVO

 1. Obvezatno štivo

UDŽBENICI I ATLASI

Katavić, Petanjek, Vinter: Duale Reihe ANATOMIJA 3. prerađeno izdanje, Medicinska naklada 2018.

 Waldeyerova anatomija čovjeka, Golden marketing 2009.

Netter F: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing 2003.

Sobotta: Atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko 2001.

Leonhard, Kahle, Platzer: Priručni anatomski atlas, Medicinska naklada 2006.

 1. B. Dopunsko štivo
 1. Osim  navedene  literature  mogućje  koristiti  ostale anatomske  tekstove  i atlase kod kojih je sadržaj  po  obimu  jednak navedenim tekstovima i atlasima.

 

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA  U NASTAVI
1. prof.dr.sc. Ljerka Ostojić
2. prof.dr.sc.  Ivan Vinter
3. prof.dr. sc. Dragica Bobinac
4. prof.dr. sc. Zdenko Ostojić
5. doc.dr. sc.  Marko Ostojić
6. doc.  dr. sc. Josip Mišković
7. dr. sc. Pejana Rastović
8. dr. sc. Josip Novaković
9. Josip Lesko, dr. med
10 Zdenka Zovko, dipl. ing. MLD

Predmet  Anatomija ima ukupno 150 sati nastave, Predavanja 45, Seminara 48, Vježbi 57 ( 14 ECTS bodova)

 

ISPIT

Po završetku svake nastavne cjeline provodi se pismeni test (10 min) koji donosi dodatne bodove, a isti se pribrajaju bodovima na pismenom parcijalnom ispitu.

Ispit iz Anatomije je pismeni, praktični i usmeni. Pismeni dio ispita čini 50%, usmeni dio 30%, a praktični dio 20% ukupne ocjene.

Tijekom nastave organizirati će se dva parcijalna pismena ispita. Položeni parcijalni pismeni ispiti priznavati će se kao položeni pismeni dio ispita tekuću akademsku godinu.

Parcijalni pismeni ispiti

A1 i A2 –  po 50 pitanja (60 minuta)

Ocjene:           

 • 0  –  29 nedovoljan (1)
 • 30 – 34 dovoljan (2)
 • 35 – 39 dobar (3)
 • 40 – 44 vrlo dobar (4)
 • 45 – 50 izvrstan (5)

Pismeni ispit

Ukupan broj pitanja: 100 (120 minuta)

Ukupan broj bodova: 100

Praktični ispit

Praktični dio ispita sastoji se od 25 preparata na kojima su označene strukture za koje student mora napisati točan latinski naziv.

Prolaz: 80%

Ocjene:  

 • 0 – 19     nedovoljan (1)
 • 20           dovoljan (2)
 • 21 – 22    dobar (3)
 • 23           vrlo dobar (4)
 • 24- 25      izvrstan (5)

Usmeni ispit

Student bira pet kartica  prema slijedećem rasporedu:

 1. pitanje iz organskih sustava
 2. pitanje iz CNS-a
 3. pitanje iz regija glave
 4. pitanje iz regija vrata
 5. pitanje iz regija tijela

NASTAVNE CJELINE 

1. UVOD U ANATOMIJU, KOSTI I ZGLOBOVI TRUPA

P.            Uvod u anatomiju, opći principi osteologije i sindezmologije, kralježnica

S.            Sacrum, rebra i prsna kost

V.            Kosti i zglobovi trupa

2. KOSTI I ZGLOBOVI GORNJEG UDA

P.            Humerus, clavicula, scapula, Kosti i zglobovi podlaktice i šake

S.            Rameni, lakatni zglob i zglobovi šake

V.            Kosti i zglobovi gornjeg uda

3. KOSTI I ZGLOBOVI DONJEG UDA

P.            Kosti i zglobovi zdjelice, femur, potkoljenice

S.            Zglob kuka

V.            Kosti i zglobovi zdjelice i natkoljenice, potkoljenice i stopala

4. TOPOGRAFSKAANATOMIJAGORNJEGDIJELALEĐA, RAMENA, NADLAKTICE, PODLAKTICEI ŠAKE

P.            Uvod u miologiju, mišići ramena i nadlaktice, podlaktice i šake, mišići leđa

S.             Topografska anatomija gornjeg  uda, plexus brachialis

V.            Topografija gornjeg ekstremiteta

5.  TOPOGRAFSKA ANATOMIJA NATKOLJENICE, POTKOLJENICE I STOPALA

P.             Mišići zdjelice i natkoljenice, potkoljenice i stopala, topografska anatomija

S.             Klinički značaj mišića zgloba kuka, krvne i limfne žile donjeg uda, plexus lumbosacralis

V.            Topografija donjeg uda

6. NEUROKRANIJ

P.            Lubanja u cjelini i kosti neurokranija

S.            Kosti neurokranija izuzev temporalne kosti

V.            Kosti neurokranija

7. NEUROKRANIJ II

P.             Neurokranij

S.            Temporalna kost

V.            Temporalna kost

8. NEUROKRANIJ III

P.            Neurokranij

S.            Baza lubanje

V.            Kosti neurokranija

9. VISCEROKRANIJ I

P.            Viscerokranij

S.            Kosti viscerokranija

V.            Kosti viscerokranija

10. VISCEROKRANIJ II

P.            Viscerokranij

S.            Paranazalni sinusi i temporomandibularni zglob

V.            Kosti viscerokranija i paranazalni sinusi

11. TEMELJI ANGIOLOGIJE I SRCE

P.            Temelji angiologije, srce i optok krvi

S.            Prenatalni krvotok, klinička važnost građe arteija i vena

V.            sekcija srca

12. TOPOGRAFSKA ANATOMIJA PRSNOG KOŠA

P.            Grkljan , dušnik, dušnice i pluća

S.            Mediastinum

V.            Pluća i poplućnica, recesusi, grkljan

13. TOPOGRAFSKA ANATOMIJA TRBUŠNE ŠUPLJINE

P.             Trbušni zid i dijafragma pelvis, jednjak

S.             Jetra, slezena, gušterača, dvanaesnik, želudac, tanko i debelo crijevo

V.            Prednja trbušna stjenka, utrobni organi

14. TOPOGRAFSKA ANATOMIJA RETROPERITONEUMA I MOKRAĆNOG SUSTAVA

P.             Retroperitoneum

S.             Mokraćni sustav

V.            Bubreg, ureter, mokraćni mjehur

15. TOPOGRAFSKA ANATOMIJA MALE ZDJELICE

P.             Mala zdjelica

S.             Muški i ženski spolni sustav

V.            Scrotum, testis, uterus, jajnik

Prvi parcijalni ispit

16. TEMELJNA PODJELA ŽIVČANOG SUSTAVA

P.             Temeljna podjela živčanog sustava, vegetativni živčani sustav

S.             Kralježnična moždina, spinalni živci, refleksni luk

V.            Kralježnična moždina

17. MOŽDANO DEBLO

P.            Moždano deblo i mali mozak sustav

S.            Četvrta moždana komora

V.            Sekcija malog mozga i moždanog debla

18. DIENCEPHALON

P.            Međumozak i hipofiza

S.            Moždani živci

V.            Sekcija međumozga

19. TELENCEPHALON

P.            Krajnji mozak

S.            Limbički sustav

V.            Sekcija krajnjeg mozga

20. KRVNE ŽILE I OVOJNICE

P.            Moždane ovojnice, arterije i vene mozga

S.            Najvažniji funkcionalni sustavi CNS-a

V.            Prikaz krvnih žila mozga i presjeci mozga

 21. ORGAN SLUHA I OSJETA RAVNOTEŽE

P.             Vanjsko i srednje uho

S.             Unutarnje uho

V.            Uho

22. ORBITA I REGIO ORBITALIS

P.             Pregled građe očne jabučice

S.             Moždani živci II, III, IV, V(1) i VI

V.            Regio orbitalis, orbita i sadržaj orbite

23. NOSNA ŠUPLJINA, PARANAZALNISINUSI

P.             Nosna šupljina i paranazalni sinusi

S.             Moždani živac V(2,3)

V.            Topografija nosa i nosne šupljine

24. USNA ŠUPLJINA I  JEZIK

P.             Usna šupljina (usne, obraz, predvorje i usna šupljina u užem smislu), jezik, mišići glave i vrata

S.             Žvačna muskulatura, moždani živci IX, X, XII

V.            Mimični i žvačni mišići, jezik, mišići vrata

25. NEPCE, SLINOVNICE, ŽDRIJELO

P.             Nepce, krajnici i žlijezde slinovnice

S.             Ždrijelo i limfatični prsten

V.            Nepce, slinovnice i ždrijelo

26. REGIO PAROTIDEOMASSETERICA I FOSSA RETROMANDIBULARIS

P.             Regio parotideomasseterica i fossa retromandibularis

S.             Moždani živci VII i XI, plexus cervicalis

V.            Regio parotideomasseterica i fossa retromandibularis, topografija

27. FOSSA INFRATEMPORALIS I PTERYGOPALATINA,  PREDJELI LUBANJSKOG KROVA

P.             Fossa infratemporalis

S.             Fossa pterygopalatina

V.            Fossa infratemporalis i pterygopalatina, topografija

28. REGIO COLLI LATERALIS I SPATIUM SCALENOVETEBRALE

P.             Regio colli lateralis i spatium scalenovetebrale

S.             Žile i živci lateralne regije vrata

V.            Topografija lateralne regije vrata

29. SPATIUM PARAPHARYNGEUM, TRIGONUM CAROTICUM I TRIGONUM SUBMANDIBULARE

P.             Spatium parapharingeum i trigonum caroticum

S.             Klinički primjeri

V.            Spatium parapharingeum i trigonum caroticum, topografija

30. REGIO COLLI MEDIA I POTKOŽNI SLOJ PREDNJE I BOČNE STRANE VRATA, REGIO COLLI POSTERIOR

P.             Regio colli media

S.             Regio colli posterior

V.            Regio colli media et posterior

Drugi parcijalni ispit

KATALOG ZNANJA

OPĆA ANATOMIJA

Osteologija (Sustavna anatomija čovjeka)

Podjela i uloga koštane tvari u kostima: kompaktna i spongiozna

Organizacija spongiozne tvari u koštane trabekule: funkcijski značaj, primjeri okrajaka

bedrene i nadlaktične kosti

Građa i funkcija (organizacija) vezivnog pokrova kosti (periosta) i zglobne hrskavice

Medularna šupljina i koštana srž (vrste i njihov funkcijski značaj)

Podjela kostiju u osnovne tipove prema vanjskim obilježjima (duge, kratke, pločaste i

nepravilne), te podvrste kostiju (pneumatične, sezamoidne, akcesorne)

Okoštavanje, primarni i sekundarni centri okoštavanja, epifizne ploče (trakcijske i

kompresivne) i epifizne crte, odnos zglobnih elemenata prema epifiznim pločama,

Rast kostiju i cijeljenje koštanog prijeloma

Principi neurovaskularne opskrbe kostiju i veza s procesima razvitka, rasta i okoštavanja

kostiju

Napomena: pri opisivanju skeletnih dijelova nužno je prepoznati kost,

imenovati je, orijentirati u prostoru i prema susjednim strukturama, prema sljedećem redoslijedu opisa:

– glavni dijelovi kosti

– morfološka obilježja pojedinog dijela kosti, okrajci,

zglobna tijela i plohe, trup s rubovima i plohama te hvatištima mišića

Sindezmologija (Sustavna anatomija čovjeka)

Podjela zglobova i međukoštanih spojeva prema morfološkim obilježjima.

Podjela zglobova prema obliku zglobnih tijela.

Osi i ravnine gibanja i funkcijska anatomija zglobova

Organizacija (građa i funkcija) zglobnih hrskavica i elemenata zglobne čahure, odnos

sinovijalne membrane i zglobne šupljine.

Ligamenti: podjela i vrste unutar i van zgloba.

Pomoćni elementi zglobova.

Odnos između stabilnosti i mobilnosti zglobova i osnovni biomehanički principi,

značaj srednjeg položaja zgloba.

Prinicipi neurovaskularne opskrbe zglobova

Napomena: Zglob je potrebno prepoznati, imenovati, orijentirati u prostoru i prema kostima koje ga oblikuju te opisati prema sljedećem redoslijedu:

– zglobna tijela i ploštine

– dodatna zglobna tijela

– hvatište zglobne čahure

– sveze (hvatište i funkcija)

– mehanika

Miologija (mišići će biti obrađeni u topografskoj regiji kojoj pripadaju)

Tipovi mišićnog tkiva po građi, funkciji i distribuciji u ljudskom tijelu.

Struktura skeletnog mišića i podjela po obliku mišićnog trbuha.

Tetive, aponeuroze, rafe.

Fascije i retinakuli, fascijalne i mišićne pregrade, tetivne ovojnice

Povezanost oblika i funkcije, međuodnos duljine vlakana, obujma

kretnji i snage mišićne kontrakcije

Biomehanika mišića, mišićni tonus i kontrakcija

Podjela mišića po funkciji (agonisti, sinergisti, antagonisti, fiksatori), izometrička i

izotonička kontrakcija

Međusobni odnos oblika kostiju, položaja zglobova i hvatišta mišića na kretnje koje mišići

ostvaruju (stupnjevi gibanja)

Principi neurovaskularne opskrbe mišića, tetiva i ligamenata

Napomena: Mišić je potrebno prepoznati, imenovati, staviti u odnos sa susjednim mišićima i opisati prema slijedećem redoslijedu:

– polazište (proksimalno hvatište), hvatište (distalno hvatište)

– funkcija

– inervacija

Neurologija (Glava i vrat)

Podjela perifernih živaca, vrste živčanih vlakana i organizacija refleksnih lukova

Organizacija autonomnog dijela živčanog sustava (simpatikus i parasimpatkus)

Podjela i temelji organizacije središnjeg živčanog sustava

Građa i funkcija moždinskih i moždanih živaca

Živčani pleksusi: somatski i autonomni

Krvna opskrba CNS-a i perifernih živaca

Napomena: Živac je potrebno prepoznati, imenovati, staviti u odnos s okolnim organima i tjelesnom šupljinom/regijom kroz koje prolazi, a opisuje se od proksimalno prema distalno uz navođenje motornih i osjetnih ogranaka te skupina mišića i dijelova kože koje inervira

Angiologija i srce (Sustavna anatomija čovjeka)

Građa i funkcija arterija, vena i srca

Klasifikacija arterija i vena, arteriole, venule, kapilarna mreža

Organizacija krvotoka: veliki i mali, funkcijski i nutritivni

Anastomoze: prave, potencijalne, arterio-venske, erektilna tkiva

End-arterije: anatomske i funkcijske

Venski protok, zalisci; vaskularna, mišićna i torakalna venska pumpa

Temelji limfnog protoka, limfni čvorovi, glavni limfni vodovi

Neurovaskularna opskrba žila: vasa et nervi vasorum

Građa i organizacija srca

Neurovaskularna opskrba srca : aa. et vv. coronariae, plexus cardiacus

Srčani rezovi

Napomena: Krvnu žilu potrebno je prepoznati, imenovati, staviti u odnos s okolnim organima i tjelesnom šupljinom/regijom kroz koju prolazi, a opisuje se od proksimalno prema distalno (za arterije), tj. od distalno prema proksimalno (za vene) uz navođenje ogranaka (tj. pritoka) te njihovih irigacijskih područja

Srce opisujemo kao i ostale šuplje organe.

SUSTAVNA ANATOMIJA

Kosti i zglobovi kralježnice i trupa

Kralježnica:     broj, podjela i osnovni dijelovi kralježaka

osobitosti pojedinih skupina kralježaka

Križna i trtična kost

Promontorij

Articulatio atlantooccipitalis

Articulatio atlantoaxialis

Osobitosti mehanike zglobova među zglobnim nastavcima u svakoj skupini kralježaka

Spojevi između trupova kralježaka (intervertebralni diskus)

Ligamenti kralježnice i opis pokreta kralježnice u cjelini

Rebra:  broj, podjela i opći izgled rebara

osobitosti pojedinih skupina rebara

tri vrste zavijenosti rebara

Articulatio costovertebralis

Spoj rebara s prsnom kosti

Prsna kost

Kosti i zglobovi gornjeg uda

Lopatica

Ključna kost

Nadlaktična kost

Lakatna kost

Palčana kost

Kosti šake:      pešće (prepoznavanje, proksimalni i distalni red kao cjelina)

zapešće (opis i prepoznavanje)

članci (opis i prepoznavanje)

Articulatio sternoclavicularis

Articulatio acromioclavicularis

Articulatio humeri

Syndesmosis coracoclavicularis

Articulatio cubiti

Articulationes manus

Kosti i zglobovi donjeg uda

Zdjelična kost

Zdjelični obruč (linea terminalis)

Iver

Goljenična kost

Lisna kost

Kostur stopala:

nožje (gležanjska kost, petna kost, prepoznavanje kockaste, čunaste i klinastih kostiju)

donožje (opis i prepoznavanje)

članci (opis)

Articulatio sacroiliaca

Symphysis pubica

Bedrena kost

Articulatio coxae

Articulatio genus

Articulatio talocruralis

Articulatio talocalcaneonavicularis

Topografska anatomija ramena, nadlaktice, podlaktice i šake

Mišići gornjeg uda (ramenog obruča, ramenog zgloba, nadlaktice podlaktice i šake)

Krvne žile: a. et v. axillaris s ograncima, v. cephalica, a. et v. brachialis, a. cubitalis

Živci: plexus brachialis, n. musculocutaneus, n. radialis,  n. medianus, n. ulnaris

senzibilna inervacija podlaktice i šake

Topografska anatomija, natkoljenice, potkoljenice i stopala

Mišići donjeg uda (zdjeličnog obruča, natkoljenice, podkoljenice i stopala)

Krvne žile: a. et v. femoralis s ograncima, a. et v. poplitea, a. tibialis anterior, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis, duboki i površinski venski sustav noge, v. saphena magna et parva

Živci: n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus, n. peroneus, n. tibialis, n. plantaris med. et lat.

senzibilna inervacija noge

Neurokranij

Kosti neurokranija (zatiljna, klinasta, sljepoočna, tjemena i čeona kost)

Lubanjski krov, šavovi lubanje i orijentacijske točke

Unutarnja površina baze lubanje (prednja, srednja i stražnja lubanjska jama)

Viscerokranij

Kosti viscerokranija (rešetnica, suzna, jagodična, nosna, nepčana kost, raonik, gornja i donja

čeljust)

Nosna šupljina, orbita, paranazalni sinusi

Klinička anatomija: širenje infekcija iz orbite i sinusa

Bočni predjeli lubanje (sljepoočna, podsljepoočna i pterigopalatalna jama)

Usna šupljina, donja čeljust

Zubi (građa i oblik, mliječni zubi i zubalo kao cjelina, varijabilnost i anomalije zuba)

Aparat za žvakanje (čeljusni zglob, mišići za žvakanje)

Spojevi skeleta glave (vezivni spojevi, hrskavični spojevi, spojevi lubanje s kralješnicom)

Razvitak skeleta glave

Lubanja kao cjelina

Topografska anatomija prsnog koša

Stijenka prsnog koša:

Mišići prsne stijenke (mm. intercostales, mm. subcostales)

Organizacija interkostalnih prostora

Ošit

Mehanika disanja

Orijentacijske crte na stijenci prsnog koša

Sadržaj prsne šupljine:

Dušnik i dušnice

Pluća (smještaj, režnjevi, hilus), pleura (granice, pleuralni sinusi)

funkcionalni i nutritivni krvotok pluća

limfa pluća

Sredoprsje – medijastinum (položaj, podjela i sadržaj)

jednjak

prsna žlijezda (timus)

prsni limfovod

krvne žile: aorta, grane luka aorte, aorta thoracica i ogranci, truncus

pulmonalis vena cava superior, venae brachiocephalicae, vena azygos, vena hemiazygos

živci: n. vagus, n. phrenicus, truncus sympaticus,

Topografska anatomija trbušne šupljine

Mišići i stjenke trbuha

Probavni sustav

Želudac

Dvanaesnik

Slezena

Gušterača

Jetra i žučni vodovi, žučni mjehur

Tašto crijevo

Vito crijevo

Slijepo crijevo

Crvuljak

Debelo crijevo (uzlazno, poprečno, silazno, sigmoidno, ravno crijevo, analni kanal)

Razlike u građi između taštog i vitog te između tankog i debelog crijeva

Mokraćno-spolni sustav

Bubreg

Mokraćovod

Nadbubrežna žlijezda

Krvne žile trbušne šupljine

Topografska anatomija zdjelične šupljine

Mišići i stjenke zdjelice

Mokraćno-spolni sustav

Mokraćni mjehur

Mokraćna cijev (muškarca i žene)

Probavni sustav

Rektum

Muški spolni organi: sjemenik, pasjemenik, sjemenovod, sjemenski mjehurići, predstojna

žlijezda, bulbouretralne žlijezde, vanjski spolni organi

Ženski spolni organi: jajnik, jajovod, maternica, rodnica, vanjski spolni organi

Krvne žile zdjelične šupljine

TOPOGRAFSKA ANATOMIJA – GLAVA I VRAT

Temeljna podjela živčanog sustava

Osnove organizacije i građe velikog i malog mozga

Moždane ovojnice

Sustav komora, cerebrospinalni likvor i njegovo lučenje

Krvne žile mozga

Kralježnična moždina i spinalni živci

Osnove organizacije kralježnične moždine i spinalnih živaca

Moždinske ovojnice

Autonomni živčani sustav: simpatikus i parasimpatikus

Moždinski živci, gangliji

Baza mozga i kranijalni živci

Baza mozga, izlazišta moždanih živaca na bazi mozga i bazi lubanje

Moždani živci, gangliji

Jezgre kranijalnih živaca i vrste živčanih vlakana

Usna šupljina i jezik

Usna šupljina (usne, obraz, mimični mišići, predvorje usne šupljine i usna šupljina u užem smislu)

Jezik (oblik, mišići, sluznica, opskrba)

Nepce, slinovnice, ždrijelo, jednjak i gutanje

Nepce (tvrdo i meko), krajnici i žlijezde slinovnice (doušna, podčeljusna i podjezična)

Ždrijelo (ždrijelna šupljina, građa stijenke ždrijela, opskrba) limfatični prsten, jednjak i gutanje

Nosna šupljina, paranazalni sinusi, grkljan, dušnik i fonacija

Nosna šupljina (hrskavice nosa, vanjski nos, nosna pregrada, nosna šupljina) i paranazalni sinusi

Grkljan (hrskavice, sindezmoze i zglobovi, mišići, šupljina grkljana, topografija i spolne razlike, opskrba) dušnik i fonacija

Orbita i regio orbitalis

Sadržaj orbite:

očna jabučica (vanjska očna ovojnica – bjeloočnica i rožnica,

srednji očni sloj – žilnica, zrakasto tijelo i šarenica,

unutrašnja očna ovojnica – mrežnica s vidnim živcem,

dioptrički aparat oka – očna vodica, leća, staklasto tijelo)

motorni aparat oka (ravni i kosi mišići)

krvne žile: a. et v. ophtalmica

živci i gangliji: n. opticus, n. oculomotorius, n. trochlearis, n.abducens,

n. trigeminus (općenito), n. ophtalmicus s ograncima, ganglion ciliare, simpatički splet uz a. ophtalmicu

Zaštitni i suzni aparat oka:

građa vjeđe

m. orbicularis oculi, m. levator palpebrae sup.

sekrecijski i odvodni suzni sustav

Organ sluha i osjeta ravnoteže 

Uho:

vanjsko – uška, vanjski slušni hodnik i bubnjić

srednje – zidovi, slušne košćice, slušna cijev

unutarnje – koštani i membranski labirint s dijelovima

vaskularizacija i inervacija uha

n. vestibulocochlearis (s tijekom)

Regio colli media i potkožni sloj prednje i bočne strane vrata regio colli posterior

Regio colli media (mišići, fascije, krvne žile i limfni čvorovi, visceralni organi i topografija)

Potkožni sloj (platysma, krvne žile i živci)

Regio colli posterior (mišići i fascije, krvne žile i živci)

Spatium parapharyngeum, trigonum caroticum i trigonum submandibulare

Parafaringealni prostor (topografija, fascije i mišići, krvne žile i limfni čvorovi, živci)

Omeđenja i komunikacije, lingvalni trokuti

Krvne žile: a. carotis communis, a. carotis externa et interna s ograncima,

v. jugularis interna et externa,

Živci: n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus, ansa n. hypoglossi,

truncus sympaticus (općenito i vratni dio)

Submandibularni trokut: omeđenja

submandibularna i sublingvalna žlijezda

n. mylohyoideus

submandibularni limfni čvorovi

Regio colli lateralis i spatium scalenovertebrale

Mišići: m. trapezius, mm. scaleni, m. splenius capitis, m. levator scapulae

Fossa supraclavicularis major et minor,

Skalenski otvori (omeđenja, sadržaj)

Krvne žile: a. et v. subclavia s ograncima, venski kut

Živci: n. phrenicus, plexus cervicalis, plexus brachialis (općenito i ogranci fascikulusa)

Regio parotideomasseterica et retromandibularis

Mišići: m.masseter, m. buccinator, m. digastricus, m. stylohyoideus

Fascije: fascia parotidea, fascia masseterica

Glandula parotis (položaj, dijelovi, izvodni kanal)

Krvne žile: a. carotis externa (općenito i a. temporalis superficialis) v. retromandibularis,

v. temporalis superficialis

Živci i gangliji: n. auriculotemporalis, n. facialis s ograncima, n. tympanicus, ganglion oticum

Limfni čvorovi regije

Fossa infratemporalis et pterygopalatina, predjeli lubanjskog krova

Mišići

Krvne žile: ogranci a. maxillaris, pterigoidni venski splet s komunikacijama

Živci i gangliji: n. mandibularis s ograncima, chorda tympani, ganglion submandibulare et

sublinguale, n. maxillaris, ganglion pterygopalatinum