Menu Close

MIP-Utjecaj aerobnog treninga na bioenergetiku srca

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Danijel Pravdić, dr. med.