Pozivamo studente, djelatnike sa psihijatrije, neurologije i psihologe na predavanje prof.dr.Mariusa Nickela Palczynskog

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Vas poziva na predavanje na temu: „Granični poremećaj ličnosti sa malim psihofarmakološkim desertom“ koje će održati Univ-Prof.Dr.med.Oec.med.Marius Nickel–Palczynski. Predavanje će se održati na Medicinskom fakultetu dana 27.06.2018.god. u 10.30-11.30 h u vjećnici fakulteta. Kratki životopis Mariusa Nickela –Palczynskija; rođen je 1961 godne u Saybuschu u Više …

Obavijest za nastavu i ispite

 Obavijest za studente I. godine Rezultati ispita iz Medicinske kemije održanog 08.06.2018. godine Obavijest za studente I. i II. godine Medicine i studente I. godine Dentalne medicine Praktični dio ispita iz predmeta Medicinska fizika s biofizikom održat će se u ponedjeljak, 18.06.2018. godine u 10.15 sati u Fiziološkom praktikumu. Ispitni Više …

Pripremna nastava za polaganje razredbenog ispita

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU ORGANIZIRA PRIPREMNU NASTAVU za polaganje razredbenog ispita za studij Medicine i Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Nastava će se organizirati u turnusima prema navedenim terminima: Kemija: 11.06.-15.06.2018. Biologija: 18.06.-22.06.2018. Fizika: 25.06.-29.06.2018. SATNICA: za svaki predmet je predviđeno 20 školskih sati nastave. Detaljan Više …

PROVJERA PSIHOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA STUDIJI DENTALNE MEDICINE

Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina pristupnici su dužni pristupiti Provjeri psihomotoričkih sposobnosti. Termini testa psihomotorike: 22.06.2018. godine u 11.00 sati 09.07.2018. godine u 11.00 sati Za provjeru psihomotoričkih sposobnosti za studij pristupnici će se moći prijaviti na jedan od načina: Osobno u Službi za sveučilišne i Više …