Laboratorij za primijenjenu fiziologiju i farmakologiju