Kontakt

Citogenetički laboratorij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Bijeli Brijeg b.b. 88000 Mostar
Tel: 036/335 633

E-mail: ana-marija.zilic@mef.sum.ba