Kontakt

Citogenetički laboratorij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Bijeli Brijeg b.b. 88000 Mostar
Tel: 036/335 633,  036/335 644

E-mail: citogenetika@mef.sum.ba