Menu Close

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

OBAVEZNA LITERATURA
Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA, urednici.
“Medicinska mikrobiologija (Jawetz, Melnick i Adelberg)”, Placebo
d.o.o., 2015. (Medical Microbiology. 26th ed. New York: McGraw-Hill;
2013.)

 

Pitanja za usmeni ispit

I. Opća bakteriologija

Građa bakterijske stanice

Imunosni odgovor na bakterijske infekcije

Sterilizacija i dezinfekcija

Laboratorijska dijagnostika bakterijskih infekcija (opća načela)

Higijena ruku

Horizontalni prijenosgena u bakterija

Rast i razmnožavanje bakterija

Fizikalniuvjeti rasta bakterija

Antibakterijski lijekovi :

Penicilini i karbapenemi

cefalosporini

glikopeptidi

polimiksini

aminoglikozidi

tetraciklini

makrolidi

oksazolidinoni

kloramfenikol

kinoloni

metrinidazol

antituberkulotici

Normalna flora

II. Specijalna bakteriologija

Streptokoki

Stafilokoki

Najserije

Salmonela

E.coli

Uvjetno patogene Enterobacteriaceae

Pseudomonas

Vibrio

Kampilobakter

Helikobakter

Hemofilus

Brucela

Francizela

Bordetela

Korinebakterije

Listerija

Legionela

Bacillus anthracis

Anerobne bakterije – opća načela i podjela

Gram – negativni anaerobni štapići

Aktonomicete

Mikobakterije

Mikoplazme

Treponeme

Borelije

Leptospire

Klamidije

Rikecije

Šigela

Clostridium tetani

Clostridium botulinum

Clostridium difficile

Clostridium perfrigens

Koksijela

Erlihija

III. Opća mikologija i specijalna mikologija

Antimikotici

Gljivične bolesti

Candida

Aspergillus

Pneumocystis

Trichophyton

Microsporum

Epidermophyton

Cryptococcus

Rhizopus, Mucor

IV. Specijalna parazitologija

Trypanosoma

Leishmania

Tricomonas

Giardia

Entamoeba

Plasmodium

Toxoplasma

Cryptosporidium

Schistosoma

Fasciola

Hymenolepis

Taenia

Echinococcus

Trichinella

Trichuris

Strongyloides

Ancylostoma

Enterobius

Ascaris

Larva migrans

Filarije

ISPITNA PITANJA IZ VIROLOGIJE

OPĆA VIROLOGIJA

 1. Opće osobine virusa
 2. Promijene u/na stanici inficiranoj virusom
 3. Virusne vakcine
 4. Antivirusni lijekovi
 5. Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija (opći principi –      izravni i neizravni dijagnostički postupci)

SPECIJALNA VIROLOGIJA

 1. Herpesviridae – Virus herpes simplex tip1, 2
 2. Herpesviridae – Virus varicella-zoster
 3. Herpesviridae – Cytomegalovirus
 4. Virusi hepatitisa (podjela, pripadnost porodicama i najznačajnije      razlike)
 5. Virus hepatitisa A
 6. Virus hepatitisa B
 7. Virus hepatitisa C
 8. Adenoviridae – Adenovirus
 9. Retroviridae – HIV
 10. Picornaviridae – Poliovirus
 11. Picornaviridae – Coxackievirus
 12. Coronaviridae – Humani koronavirus SARS
 13. Orthomyxoviridae – Virus influenzae A
 14. Paramyxoviridae – Virus parainfluenzae
 15. Paramyxoviridae – Virus ospica
 16. Paramyxoviridae –Virus mumpsa
 17. Paramyxoviridae – Respiratorni sincicijski virus
 18. Rhabdoviridae – Virus bjesnoće
 19. Togaviridae – Rubela virus
 20. Flaviviridae – Virus zapadnog Nila
 21. Arbovirusi – Bunyaviridae – Hantavirus
 22. Reoviridae – Rota virus
 23. Papovaviridae – Ljudski papiloma virus
 24. Virusi hemoragijskih groznica – Filoviridae
 25. Poxviridae – virus variole