Menu Close

IV godina

 

 • Radiologija i nuklearna medicina
 • Medicinska etika i bioetika
 • Interna medicina
 • Povijest medicine
 • MIP – Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja
 • MIP – Poremećaji pamćenja, učenja, mišljenja i demencije
 • Neurologija
 • Dermatovenerologija
 • Infektologija
 • Anestezija i reanimatologija
 • Infektologija