Menu Close

Kirurški staž

 


Ciljevi  nastave su :

Upoznati studente s radom I organizacijom na Klinici za kirurške bolesti SKB Mostar i Klinikama za ortopediju, oftalmologiju, otorinolaringologiju te maksilofacijalnu kirurgiju:

a). Upoznavati s organizacijom i radom hitnog kirurškog prijema ( pregeled bolesnika, zbrinjavanje rane, indikacije za  prijem bolesnika,  prijeoperacijske pripreme za hitne kirurške operacije, upoznavanje s hitnim kirurškim operacijama),

b). kirurške ambulante ( kontrolni pregled bolesnika, previjanje, vađenje šava, mali   operacijskii zahvati, prijeoperacijska  priprema bolesnika za elektivne operacije),

c). odjela  (vizita, upoznavanje s poslovima liječnika na odjelu, poslijeoperacijskii tretman pacijenata)

d). operacijska dovrana ( pripreme kirurga za operacijski zahavat-pranje ruku, pranje operatcijskog polja, asistencija pri operaciji, vrstama operacijskih zahvata I  kirurških vještina)