Menu Close

MIP – Laparoskopske procedure u kliničkoj praksi

Akad. 2014./15.

Naziv predmeta:    LAPAROSKOPSKE  PROCEDURE U KLINIČKOJ PRAKSI (KIRURGIJI,GINEKOLOGIJI,UROLOGIJI,OTORINOLARINGOLOGIJI,GASTROETEROLOGIJI,ORTOPEDIJI i UROLOGIJI)

Broj sati:   30 sati;   14 sati predavanja;   6 sati seminara;    10 sati vježbi

Semestar:   IX ,  X, XI i XII

Nositelj:  Doc. dr.sc. Ivo Soldo, spec. opće i digestivne kirurgije,

                Klinika za kirurgiju,KB Sveti Duh, Zagreb

OPĆI  CILJ  

Laparoskopska kirurgija je nova kiruška tehnika  koja omogućuje izvođenje kiruških zahvata minimalno invazivnim načinom. Suvremena tehnika učinila ju je kliničkom realnošću, a ne više futurističkom željom. Ta tehnika danas u kliničkoj praksi u kirurgiji,ginekologiji,urologiji,otorinolaringologiji i gastroenterologiji zauzima istaknuto mjesto, a niz kirurških zahvata koji su donedavno bili izvođeni klasičnim, konvencionalnim načinom, uspješno su zamijenjeni operacijama s pomoću minimalno invazivne tehnike. Takve operacije pošteđuju bolesnika opterečujuće laparotomijske incizije, a jamče puni terapijski uspjeh, uz brzi oporavak operiranog i malobrojne poslijeoperacijske komplikacije. 

Put do široke kliničke primjene laparoskopske kirurgije bio je vrlo dug. Od

prvih zapisa o laparoskopskoj kirurgiji, doduše, bitno različitoj od današnje, a koji potječu iz drevnog Babilona, pa do suvremene laparoskopske kirurgije, bila su potrebna tisućljeća. Bilo je potrebno pričekati razvitak fiberoptičke tehnologije koja je osigurala povoljne uvjete za izvođenje suvremene endoskopske i laparoskopske kirurgije. Desormeaux , kojeg nazivamo ocem endoskopije, upotrijebio je 1867.leće da bi povećao sliku, a stvorio je i prvi upotrebljivi cistoskop. Već 1874. Stein je napravio prve fotografije mokraćnog mjehura.Prvi su mogučnosti fiberoptičke tehnologije prihvatili internisti-gastroenterolozi i u kliničku praksu uveli ERCP i endoskopsku sfinkterotomiju(1970), danas rutinske postupke u gastroenterologiji.

Početak laparoskopije pripisuje se Georgu Kellingu koji je 1901. izvršio endoskopski pregled trbuha živog psa nakon što ga je napuhao zrakom i to objavio na stručnom sastanku Njemačkog biološkog i medicinskog društva. Sam je postupak nazvao „koelioskopijom“. Zrak se u trbušnu šupljinu napuhavao pomoću igle i štrcaljke, a cistoskop se uvlačio kroz troakar.

Usprkos početnom skepticizmu laparoskopske tehnike postaju metodom izbora u liječenju bilijarne kalkuloze, kila trbušne stjenke, upale crvuljka, operacijama GERB-a, operacijama kolona, zatim u ortopediji, torakalnoj kirurgiji, otorinolaringologiji,urologiji,ginekologiji,ortopediji i gastroenterologiji.

Cilj predmeta je upoznati studente s minimalno invazivnom tehnikom laparoskopskih operacija u kliničkoj praksi budući je to potpuno nova kirurška tehnika, a koju je potrebno savršeno svladati kako bi operacija bila uspješna.

Zbog toga je potrebno osigurati adekvatnu izobrazbu studenata i uputiti ih u nebrojene mogučnosti minimalno invazivne kirurgije, zatim prednosti i načine izvovođenja  laparoskopskih operacija.

Studenti bi bili upoznati s instrumentima i opremom za endoskopski rad, njihovom primjenom u svakodnevnoj praksi  u kirurgiji,ginekologiji,otorinolaringologiji,ortopediji,urologiji i gastroenterologiji, indikacijama za minimalno invazivne operacijske zahvate i načinom njihovog izvođenja.

IZVEDBENI PROGRAM

Datum            Vrijeme      Nastavne jedinice                                     Vrsta          Nastavnici

                                                                                                            nastav

Ponedjeljak     9,00-          Razvoj laparoskopije i

23.02.2015.    10,30         laparoskopske  kirurgije                           2 sata  P        Soldo

                                         Razvoj laparoskopske kirugije u

                                         Hrvatskoj

 

                       10,45-         Laparoskopska oprema i                          2 sata  P        Soldo

                       12,15          instrument

                       12,30-         Definicija, prednosti i ograničenja

                       14,00          laparoskopije                                            2 sata  P        Kolak

Utorak             9,00-        Anestezija u laparoskopiji                        2 sata  P         Karlović       

24.02.2015.      10,30          Patofiziologija pneumoperitoneuma  

                       10,45-         Kardiovaskularni i hemodinamski           2  sata V        Karlović

                       12,00           poremećaji

                                         Respiratorni poremećaji

                                          Poremećaji perfuzije                                                                

                                          intraabdominalnih  organa

                                          Intrakranijalni tlak tijekom laparoskopije                                                                                                          

                       12,15-         Kirurška trauma kod laparoskopskih         2  sata  P       Soldo

                       14,00          operacija

                                          Neuroendokrine,imunološke i hematološke

                                          promjene tijekom laparoskopije

                                          Aktivacija odgovora na operativni

                                          zahvat

Srijeda            9,00-          Priprema i odabir pacijenata za               2 sata   S         Soldo   

25.02.2015.      10,30                 laparoskopiju                                                                   

                       10,45-         Pozicija kirurškog tima,pacijenta i          2 sata   V         Kolak

                       12,15          opreme tijekom laparoskopije

                       12,30-        Vježbe ruka-oko kordinacije na

                       14,00          edukacijskim  modulatorima                  2 sata     V       Soldo                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Kolak                                                                                                                                                              

Četvrtak         9,00-          Bazična laparoskopska tehnika                  1 sat    P         Soldo

26.02.2015.    10,30          Tehnika uspostavljanja pneumo-               1 sat    S         Kolak

                                         peritoneuma i postavljanje primarnog

                                         traoakara

                                         Raspored i tehnika postavljanja

                                          sekundarnih troakara

                                          Laparoskopske procedure u ginekologiji   1 sat   P        Kerner

                                          Laparoskopija tijekom trudnoće                1 sat   S        Kerner

                                                                                                                                  Soldo

                       10,45-         Laparoskopija u gastroenterologiji             1 sat  P      Bevanda

                       12,15          Endoskopski dijagnostički i terapijski                         Šutalo

                                          zahvati u bolestima žučnih i gušteračnih

                                          vodova

                                          Laparoskopija u otorinolaringologiji           1 sat  P      Jelavić                                

                       12,30-         Laparoskopija u ortopediji                         1 sat   P         Ostojić

                       14,00          Laparoskopija u urologiji                         1 sat   P          Tomić

                                          Laparaskopija u dječijoj kirurgiji                                    Kvesić

                                                                                                                             Martinović                                                                                                                                                                                                                                                               

Petak               9,00-          Laparoskopska kolecistektomija                2 sata  S         Soldo

27.02.2015.    10,30          Laparoskopska apendektomija                                        Kolak

–                                         Endoskopski tretman preponskih             

                                          kila: Transaabdominalni preperitonealni

                                          (TAPP) i Totalni ekstraperitonealni 

                                          postupak(TEP),Laparoskopske operacije

                                          pretilosti, Elektivna dijagnostička laparoskopija                           

                      10,45           Vježbe ruka-oko kordinacije na                  2 sata V       Soldo

                      12,15           modelima profesionalnih edukatora          

                                          (EESEDU.COM)     

                      12,30-        Telemedicina i robotika                                1 sata   V        Soldo                                                                                                     

                      14,00                                                                                1 sat     V       Kolak                   

Subota             9,00           Pismeni dio ispita 

28.02.2015.   11,00           Usmeni dio ispita

 UKUPNO                                                                        3o sati

  P –  predavanje;  S  –  seminar;  V  – vježbe

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Završna provjera znanja vršit će se testom s višestrukim izborom odgovora i usmenim ispitom. Pismeni dio ispita biti će preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita.

Doc.dr.sc. Ivo Soldo 

LITERATURA

Odabrana poglavlja iz uđbenika i monografija.

  1. Čala Z,Cvitanović B, Velnić D,Perko Z. Laparoscopic surgery in Croatia. Croat J Gastroenterol Hepatol 1996;5: 11-3.
  2. Čala Z,Perko Z. Pet godina laparoskopske kirurgije u Hrvatskoj. Liječn Vjes 1999; 121: 204-7.
  3. Čala Z,Velnić D, Perko Z, Rašić Ž. Laparoscopic cholecystectomy using three trocars and European technique.Cirurgia Espanola 1997; 61: 433-5.
  4. Adnel J, Grabner V, Zadrobilek E, Twardy T, Leitner K, lackner FX. Cardiopulmonary effects of laparoscopic cholecystectomy. Anaest Analg 1992; 74:S8
  5. Mršić V, Nesek- Adam V, Budinščak I,Smiljanić A,Čala Z, Rašić Ž. Effect of abdominal drainage on postoperativ shoulder pain in laparoscopic Cholecystectomy. Croat J Gastroenterol  Hepatol 1997; 6: 41-3.

  6. Čala Z, Krunoslav N, Nesek-Adam V, Klapan D, Soldo I.

      Cosmetic  laparoscopic cholecystectomy. J

      Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006;16: 577-81.

  7. Baća I,Vracko J,Soldo I,Perko Z.Laparoscopic technique for

       right hemicolectomy.Endoscopic Rev 2007; 27;31-36. 

  8. Soldo I, Rašić Ž, Čala Z, Anić T, Bakula B, Pasini Ž, Paljug

      Ž.Nekompletna kolecistektomija. U: Čala Z, ur. Knjiga

      sažetaka 6. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije.

      Zagreb: Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju; 2001,str.

      25.

9.  Soldo I,Čala Z,velnić D,barišić D,Nesek-AdamV,Mršić

     V.Endoskopska hernioplastika-Transabdominalni postupak

     (TAPP). Knjiga sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske

      kirurgije. Šibenik 2004.

10.Soldo I, Čala Z. Laparoskopske operacije kod bolesnika s

      peritonejskim kateterom. Knjiga sažetaka 7. Hrvatskog

      kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik 2004.

11. Soldo I, Čala Z, Velnić D, Barišić J, Nesek-Adam V, Mršić V.

      Endoskopska laparoskopske antirefluksne operacije. Knjiga

      sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik

      2004.

12. Bača I, Soldo I, Čala Z, Musa K. Laparoscopic treatment of

      diaphragmal hernia with proceed surgical mash. Abstract book,

      41 st World Congress of Surgery of ISS/SIC, Durban 2005.

13. Čala Z, Soldo I, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Laparoscopic

      operations in patients with peritoneal catheters. Abstract book,

      41 st World Congress of Surgery of ISS/SIC, Durban 2005.

14. Čala Z, Soldo I, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Komplikacije

      laparoskopskog postavljanja katetera za peritonejsku dijalizu.

      Knjiga sažetaka 4. Hrvatskog kirurškog kongresa, Zadar,

      svibanj 2006.

15. Čala Z, Soldo I, Nese-Adam V, Smijanićć A, Crvenković  D.

      Laparoscopic cholecystectomy and appendectomy using

      suprapubic ports. Knjiga sažetaka 10. World Congress of

      Endoscopic Surgery, Berlin, rujan 2006.

16. Soldo I, Čala Z, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Laparoskopska

      apendektomija suprapubičnim pristupom. Acta Chir Croat

      2006;3Suppl1:43.

17. Nesek-Adam V, Mršić V, Smiljanić A, Rašić Ž, Čala Z, Soldo

      I. Laparoscopic operation in older adults. Acta Chir Croat

      2006;3Suppl1: 102.

Facebook