Menu Close

MIP – Laparoskopske procedure u kliničkoj praksi

Akad. 2014./15.

Naziv predmeta:    LAPAROSKOPSKE  PROCEDURE U KLINIČKOJ PRAKSI (KIRURGIJI,GINEKOLOGIJI,UROLOGIJI,OTORINOLARINGOLOGIJI,GASTROETEROLOGIJI,ORTOPEDIJI i UROLOGIJI)

Broj sati:   30 sati;   14 sati predavanja;   6 sati seminara;    10 sati vježbi

Semestar:   IX ,  X, XI i XII

Nositelj:  Doc. dr.sc. Ivo Soldo, spec. opće i digestivne kirurgije,

                Klinika za kirurgiju,KB Sveti Duh, Zagreb

OPĆI  CILJ

Laparoskopska kirurgija je nova kiruška tehnika  koja omogućuje izvođenje kiruških zahvata minimalno invazivnim načinom. Suvremena tehnika učinila ju je kliničkom realnošću, a ne više futurističkom željom. Ta tehnika danas u kliničkoj praksi u kirurgiji,ginekologiji,urologiji,otorinolaringologiji i gastroenterologiji zauzima istaknuto mjesto, a niz kirurških zahvata koji su donedavno bili izvođeni klasičnim, konvencionalnim načinom, uspješno su zamijenjeni operacijama s pomoću minimalno invazivne tehnike. Takve operacije pošteđuju bolesnika opterečujuće laparotomijske incizije, a jamče puni terapijski uspjeh, uz brzi oporavak operiranog i malobrojne poslijeoperacijske komplikacije.

Put do široke kliničke primjene laparoskopske kirurgije bio je vrlo dug. Od

prvih zapisa o laparoskopskoj kirurgiji, doduše, bitno različitoj od današnje, a koji potječu iz drevnog Babilona, pa do suvremene laparoskopske kirurgije, bila su potrebna tisućljeća. Bilo je potrebno pričekati razvitak fiberoptičke tehnologije koja je osigurala povoljne uvjete za izvođenje suvremene endoskopske i laparoskopske kirurgije. Desormeaux , kojeg nazivamo ocem endoskopije, upotrijebio je 1867.leće da bi povećao sliku, a stvorio je i prvi upotrebljivi cistoskop. Već 1874. Stein je napravio prve fotografije mokraćnog mjehura.Prvi su mogučnosti fiberoptičke tehnologije prihvatili internisti-gastroenterolozi i u kliničku praksu uveli ERCP i endoskopsku sfinkterotomiju(1970), danas rutinske postupke u gastroenterologiji.

Početak laparoskopije pripisuje se Georgu Kellingu koji je 1901. izvršio endoskopski pregled trbuha živog psa nakon što ga je napuhao zrakom i to objavio na stručnom sastanku Njemačkog biološkog i medicinskog društva. Sam je postupak nazvao „koelioskopijom“. Zrak se u trbušnu šupljinu napuhavao pomoću igle i štrcaljke, a cistoskop se uvlačio kroz troakar.

Usprkos početnom skepticizmu laparoskopske tehnike postaju metodom izbora u liječenju bilijarne kalkuloze, kila trbušne stjenke, upale crvuljka, operacijama GERB-a, operacijama kolona, zatim u ortopediji, torakalnoj kirurgiji, otorinolaringologiji,urologiji,ginekologiji,ortopediji i gastroenterologiji.

Cilj predmeta je upoznati studente s minimalno invazivnom tehnikom laparoskopskih operacija u kliničkoj praksi budući je to potpuno nova kirurška tehnika, a koju je potrebno savršeno svladati kako bi operacija bila uspješna.

Zbog toga je potrebno osigurati adekvatnu izobrazbu studenata i uputiti ih u nebrojene mogučnosti minimalno invazivne kirurgije, zatim prednosti i načine izvovođenja  laparoskopskih operacija.

Studenti bi bili upoznati s instrumentima i opremom za endoskopski rad, njihovom primjenom u svakodnevnoj praksi  u kirurgiji,ginekologiji,otorinolaringologiji,ortopediji,urologiji i gastroenterologiji, indikacijama za minimalno invazivne operacijske zahvate i načinom njihovog izvođenja.

IZVEDBENI PROGRAM

Datum            Vrijeme      Nastavne jedinice                                     Vrsta          Nastavnici

                                                                                                            nastav

Ponedjeljak     9,00-          Razvoj laparoskopije i

23.02.2015.    10,30         laparoskopske  kirurgije                           2 sata  P        Soldo

Razvoj laparoskopske kirugije u

Hrvatskoj

 

10,45-         Laparoskopska oprema i                          2 sata  P        Soldo

12,15          instrument

12,30-         Definicija, prednosti i ograničenja

14,00          laparoskopije                                            2 sata  P        Kolak

Utorak             9,00-        Anestezija u laparoskopiji                        2 sata  P         Karlović

24.02.2015.      10,30          Patofiziologija pneumoperitoneuma

10,45-         Kardiovaskularni i hemodinamski           2  sata V        Karlović

12,00           poremećaji

Respiratorni poremećaji

Poremećaji perfuzije

intraabdominalnih  organa

Intrakranijalni tlak tijekom laparoskopije

12,15-         Kirurška trauma kod laparoskopskih         2  sata  P       Soldo

14,00          operacija

Neuroendokrine,imunološke i hematološke

                                          promjene tijekom laparoskopije

Aktivacija odgovora na operativni

zahvat

Srijeda            9,00-          Priprema i odabir pacijenata za               2 sata   S         Soldo

25.02.2015.      10,30                 laparoskopiju

10,45-         Pozicija kirurškog tima,pacijenta i          2 sata   V         Kolak

12,15          opreme tijekom laparoskopije

12,30-        Vježbe ruka-oko kordinacije na

14,00          edukacijskim  modulatorima                  2 sata     V       Soldo

Kolak

Četvrtak         9,00-          Bazična laparoskopska tehnika                  1 sat    P         Soldo

26.02.2015.    10,30          Tehnika uspostavljanja pneumo-               1 sat    S         Kolak

peritoneuma i postavljanje primarnog

traoakara

Raspored i tehnika postavljanja

sekundarnih troakara

Laparoskopske procedure u ginekologiji   1 sat   P        Kerner

Laparoskopija tijekom trudnoće                1 sat   S        Kerner

Soldo

10,45-         Laparoskopija u gastroenterologiji             1 sat  P      Bevanda

12,15          Endoskopski dijagnostički i terapijski                         Šutalo

zahvati u bolestima žučnih i gušteračnih

vodova

Laparoskopija u otorinolaringologiji           1 sat  P      Jelavić

12,30-         Laparoskopija u ortopediji                         1 sat   P         Ostojić

14,00          Laparoskopija u urologiji                         1 sat   P          Tomić

Laparaskopija u dječijoj kirurgiji                                    Kvesić

Martinović

Petak               9,00-          Laparoskopska kolecistektomija                2 sata  S         Soldo

27.02.2015.    10,30          Laparoskopska apendektomija                                        Kolak

–                                         Endoskopski tretman preponskih

kila: Transaabdominalni preperitonealni

(TAPP) i Totalni ekstraperitonealni

postupak(TEP),Laparoskopske operacije

pretilosti, Elektivna dijagnostička laparoskopija

10,45           Vježbe ruka-oko kordinacije na                  2 sata V       Soldo

12,15           modelima profesionalnih edukatora

(EESEDU.COM)

12,30-        Telemedicina i robotika                                1 sata   V        Soldo

14,00                                                                                1 sat     V       Kolak

Subota             9,00           Pismeni dio ispita

28.02.2015.   11,00           Usmeni dio ispita

UKUPNO                                                                        3o sati

P –  predavanje;  S  –  seminar;  V  – vježbe

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Završna provjera znanja vršit će se testom s višestrukim izborom odgovora i usmenim ispitom. Pismeni dio ispita biti će preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita.

Doc.dr.sc. Ivo Soldo

LITERATURA

Odabrana poglavlja iz uđbenika i monografija.

  1. Čala Z,Cvitanović B, Velnić D,Perko Z. Laparoscopic surgery in Croatia. Croat J Gastroenterol Hepatol 1996;5: 11-3.
  2. Čala Z,Perko Z. Pet godina laparoskopske kirurgije u Hrvatskoj. Liječn Vjes 1999; 121: 204-7.
  3. Čala Z,Velnić D, Perko Z, Rašić Ž. Laparoscopic cholecystectomy using three trocars and European technique.Cirurgia Espanola 1997; 61: 433-5.
  4. Adnel J, Grabner V, Zadrobilek E, Twardy T, Leitner K, lackner FX. Cardiopulmonary effects of laparoscopic cholecystectomy. Anaest Analg 1992; 74:S8
  5. Mršić V, Nesek- Adam V, Budinščak I,Smiljanić A,Čala Z, Rašić Ž. Effect of abdominal drainage on postoperativ shoulder pain in laparoscopic Cholecystectomy. Croat J Gastroenterol  Hepatol 1997; 6: 41-3.

6. Čala Z, Krunoslav N, Nesek-Adam V, Klapan D, Soldo I.

Cosmetic  laparoscopic cholecystectomy. J

Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006;16: 577-81.

7. Baća I,Vracko J,Soldo I,Perko Z.Laparoscopic technique for

right hemicolectomy.Endoscopic Rev 2007; 27;31-36.

8. Soldo I, Rašić Ž, Čala Z, Anić T, Bakula B, Pasini Ž, Paljug

Ž.Nekompletna kolecistektomija. U: Čala Z, ur. Knjiga

sažetaka 6. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije.

Zagreb: Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju; 2001,str.

25.

9.  Soldo I,Čala Z,velnić D,barišić D,Nesek-AdamV,Mršić

V.Endoskopska hernioplastika-Transabdominalni postupak

(TAPP). Knjiga sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske

kirurgije. Šibenik 2004.

10.Soldo I, Čala Z. Laparoskopske operacije kod bolesnika s

peritonejskim kateterom. Knjiga sažetaka 7. Hrvatskog

kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik 2004.

11. Soldo I, Čala Z, Velnić D, Barišić J, Nesek-Adam V, Mršić V.

Endoskopska laparoskopske antirefluksne operacije. Knjiga

sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik

2004.

12. Bača I, Soldo I, Čala Z, Musa K. Laparoscopic treatment of

diaphragmal hernia with proceed surgical mash. Abstract book,

41 st World Congress of Surgery of ISS/SIC, Durban 2005.

13. Čala Z, Soldo I, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Laparoscopic

operations in patients with peritoneal catheters. Abstract book,

41 st World Congress of Surgery of ISS/SIC, Durban 2005.

14. Čala Z, Soldo I, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Komplikacije

laparoskopskog postavljanja katetera za peritonejsku dijalizu.

Knjiga sažetaka 4. Hrvatskog kirurškog kongresa, Zadar,

svibanj 2006.

15. Čala Z, Soldo I, Nese-Adam V, Smijanićć A, Crvenković  D.

Laparoscopic cholecystectomy and appendectomy using

suprapubic ports. Knjiga sažetaka 10. World Congress of

Endoscopic Surgery, Berlin, rujan 2006.

16. Soldo I, Čala Z, Nesek-Adam V, Smiljanić A. Laparoskopska

apendektomija suprapubičnim pristupom. Acta Chir Croat

2006;3Suppl1:43.

17. Nesek-Adam V, Mršić V, Smiljanić A, Rašić Ž, Čala Z, Soldo

I. Laparoscopic operation in older adults. Acta Chir Croat

2006;3Suppl1: 102.