Menu Close

MIP – Patofiziologija-nefropatija

Dan

Sat

Tema

Oblik nastave

Studentskeskupine

Nastavnik/asistent

28.06

2018

09h-10.30

Laboratorijske metode u procjeni bubrežnih funkcija Što i kako promatrati u nalazu urina

P

ABCD

Doc.I.Mikulić

10.35-11.20

Imunološka laboratorijska dijagnostika

P

ABCD

Doc.I.Mikulić

11.25-12.20

 Laboratorijska dijagnostika

V

ABCD

Doc.dr.sc.I.Mikulić

 

12.30-14.00

Važnost simpatikusa u patogenezi hipertenzije i metaboličkog sindroma. Ishemijska nefropatija

 

P

ABCD

Doc.dr.sc. S. Ćorić

 

14.15-15.00

Hipertenzija  i ishemijska nefropatija. Prikaz slučaja

S

ABCD

Doc  dr.sc.S Ćorić

29.06.

2018

09h-09.45

 

09.50

10.35

Hipertenzija u hemodijaliznih bolesnika

Klinički aspekti acidobaznih poremećaja

P

 

S

ABCD

 

ABCD

Doc dr.sc.S Ćorić

 

Mr.sc. B Rajić

 

10.40

11.25

Klinički pristup bolesniku s hiponatrijemijom. Akutna hiponatrijemija

P

ABCD

Doc dr.sc.S. Ćorić

11.25-12.20

Homeostaza kalija i srce

P

ABCD

Doc.dr.sc. S Ćorić

12.30-14.00

Poremećaj u ravnoteži kalcija i fosfora.

Magnezij i vitamin D.

P

ABCD

Doc.dr.sc-S Ćorić

 

14 15-

15.00

Klinički pristup bolesniku s poremećajem elektrolita

V

ABCD

Mr.sc.B. Rajić

30.06.

2018

09h-

9.45

 Arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest

P

ABCD

Doc d S Ćorić

9.45-10.30

Proteinurija. Hematurija

S

ABCD

Doc.dr.sc. S. Ćorić

10.45-12.15

Racionalna uporaba diuretika.

Endotelna disfunkcija

P

ABCD

Doc S Ćorić

 

12.15-13.30

 Indikacije za akutnu hemodijalizu

S

ABCD

  Dr I Škoro

 

13.30-15.00

Klinički pristup bolesniku  s edemima

V

ABCD

Mr.sc.  B. Rajić

 

 

 

 

 

Facebook