Menu Close

Medicinsk etika i bioetika 2

Akademska  2017/2018. godina

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente II. godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

12.02.2018. god.

(ponedjeljak)

08:30-13:15

Etika i medicinska genetika. Status embrija i fetusa

(2 sata).

Seminar

Mr. sc. Helien Bebek-Ivanković

Istraživanja na embrijima.

Pobačaj kao etički problem, današnja iskustva. Pobačaj s aspekta priziva savjesti – (2  sata).

      Seminar

Etika u perinatalnoj i reproduktivnoj medicini. Etički problemi kod kloniranja – (1 sat).

      Seminar

 Etika i planiranje obitelji. Demografska kretanja-Aktualni trenutak u BiH- Depopulaciona kretanja u BiH – (1 sat)

      Seminar

 

13.02.2018.god.

(utorak )

08:30-13:15

Medicinsko-etički pristup bolesniku kroz povijest.

 Opća i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

 Pravo na život – (3 sata).

Predavanje

    Doc. dr. sc. Ivo Curić

Bolest i smrt kao etičke komponente – (1 sat).

 

      Seminar

Deklaracija o pravima djeteta – (1 sat).

Predavanje

Lisabonska deklaracija o pravima bolesnika – (1 sat).

Predavanje

 

ISPITNI ROKOVI su  13.02.2018. godine ( utorak) i 04. 07. 2018. godine (srijeda) s početkom u 13:30 sati. Ispit je usmene prirode. Ispitna  pitanja su  iz nastavnih jedinica koje je obrađeno tijekom prve i druge godine studija.

 

 

 

 

Facebook