Menu Close

MIP – Minimalno invazivni zahvati u ginekologiji

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U MOSTARU; Akad. godina 2018./2019.

STUDIJ MEDICINE – MALI IZBORNI PREDMET:

Minimalno invazivni zahvati u ginekologiji

Voditelj: Prof.dr.sc. Herman Haller, dr.med.

IZVEDBENI PROGRAM za 17. – 21. lipanj 2019. godine

Predmet sadrži 25 sati predavanja i 5 sati vježbi

 

Datum i vrijeme

Naslov teme

Predavač

 

17.6.2016. – ponedjeljak

  9:00 –   9:45

Uvodno predavanje                                                                                (1 sat)                                                                                                                              

Prof. dr. sc. Herman Haller

  9:45 – 10:30

Anatomija unutrašnjeg genitala žene, mogućnosti prikaza pomoću endoskopskih instrumenata                                                                  (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

10:30 – 11:15

Tehničke značajke endoskopskih instrumenata                                          
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

11:15 – 12:00

Organizacija endoskopske jedinice i edukacija osoblja                              
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

12:00 – 13:00

PAUZA

 

13:00 – 13:45               

Sigurni ulaz                                                                                                         
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

13:45 – 14:30

Principi laparoskopskih operativnih zahvata, tehnike pojedinih operativnih zahvata u ginekologiji                                                       (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

14:30 – 15:15

Uloga laparoskopije u dijagnostici i liječenju neplodnosti
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

15:15 – 16:00

Vježbe na modelu (Grupa 1 i Grupa 2)

                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

 

 

 

Datum i vrijeme

Naslov teme

Predavač

 

18.6.2016. – utorak

9:00 – 12:00

Vježbe na modelu i u operacijskoj Sali (Grupa 1)
                                                                                                                  (4 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

12:00 – 13:00

PAUZA

 

13:00 – 14:30

Principi elektrokirurgije u ginekološkoj kirurgiji i  endoskopiji
                                                                                                                  (2 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

14:30 – 15:15

Laparoskopsko liječenje benignih stanja u ginekologiji
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

15:15 – 16:00

Minimalno invazivni pristup u uroginekologiji
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

16:00 – 17:30

Primjena endoskopije u ginekološkoj onkologiji
                                                                                                                    (2 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

 

19.6.2016. – srijeda

9:00 – 12:00

Vježbe u operacijskoj sali i na modelima (Grupa 2)
                                                                                                                  (4 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

12:00 – 13:00

PAUZA

 

13:00 – 14:30

Komplikacije laparoskopskih operacijskih zahvata   
                                                                                                                  (2 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

14:30 – 16:00

Principi i tehnike histeroskopskih dijagnostičkih i operacijskih zahvata u ginekologiji.                                                                                         (2 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

16:00 – 16:45

„Office“ histeroskopija

                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

16:45 – 17:30

Komplikacije histeroskopskih operacijskih zahvata                                    
                                                                                                                    (1 sat)

Prof. dr. sc. Herman Haller

 

21.6.2016. – petak

  9:00 – 10:30

Robotska kirurgija

                                                                                                (2 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

10:30 – 12:00

Budućnost operativnih tehnika sa minimalnom invazijom     
                                                                                                (2 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

12:00 – 13:30

Završno predavanje

                                                                                                (2 sata)

Prof. dr. sc. Herman Haller

14:00 – 14:30

PISMENI ISPIT

Prof. dr. sc. Herman Haller

15:00

OBJAVA REZULTATA