Menu Close

MIP – Oko-sistemske bolesti i udruženosti

Mali izborni predmet: Oko – sistemske bolesti i udruženosti

Voditelj : Doc.dr.sc. Antonio Sesar

IZVEDBENI   PROGRAM

Dan

Sat

Oblik nastave

Sadržaj nastavne

 jedinice

Broj stud.

Predavač

Voditelj

Potpis

 

 

 

Ponedjeljak

22.06.2015.

 

  900 -1030

predavanje 

Oko i dijabetes – promjene na oku kod šećerne bolesti

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

 

1030 – 1200

predavanje

Dijabetička retinopatija

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

 

1200 – 1330

seminar

Algoritam postupaka kod dijabetesa i dijabetičke retinopatije

 

Doc.dr.sc. Edita Černi Obrdalj

 

 

 

Utorak

23.06.2015.

900 -1030

predavanje

Hipertenzivna retinopatija. Udružene vaskularne bolesti mrežnice

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

 

1030 – 1200

predavanje

Promjene na oku kod bolesti štitne žlijezde

 

Mr.sc. Anita Pušić Sesar

 

 

 

1200 – 1330

seminar

Algoritam postupaka kod hipertenzije i distireoidne oftalmopatije

 

Dr.med. Nina Pinjuh Markota

 

 

 

Srijeda

24.06.2015.

900 -1030

predavanje

Autoimune bolesti i promjene na oku

 

Doc.dr.sc.Ivan Ćavar

 

 

 

1030 – 1200

predavanje

Uveitisi kod sistemskih infekcija. Promjene na oku kao posljedica periokularnih upala.

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

1200 – 1330

seminar

Osobitosti dijagnostike i terapije imunoloških bolesti

 

Dr.med. Sanda Vlatković Miljko

 

 

 

Četvrtak

25.06.2015.

900 -1030

predavanje

Multipla skleroza i oko

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

 

1030 – 1200

predavanje

Tumori mozga i promjene u vidnom polju. Oko i glavobolja

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

1200 – 1330

seminar

Algoritam postupaka kod neurooftalmoloških bolesti

 

Mr.sc. Nataša Pejanović Škobić

 

 

 

 

Petak

26.06.2015.

900 -1030

seminar

Djelovanje lijekova na oko, farmakoterapija u oftalmologiji

 

Dr.med. Filipa Markotić

 

1030 – 1115

predavanje

Pedijatrijska oftalmologija

 

Mr.sc. Anita Pušić Sesar

 

 

 

1115 – 1200

predavanje

Centralna serozna retinopatija – gubitak vida kao posljedica stresa

 

Mr.sc. Anita Pušić Sesar

 

 

1200 – 1245

predavanje

Promjene na oku u trudnoći

 

Doc.dr.sc. Antonio Sesar

 

 

 

1245 – 1330

predavanje

Oko i starenje

 

Doc.dr.sc. Irena Sesar

 

 

 

Predavanja i seminari se izvode u predavaonici na osmom katu SKB Mostar.