Menu Close

MIP – Dijagnostika, prevencija i liječenje debljine

Akad.2015/16

Naziv predmeta:    DIJAGNOSTIKA,  PREVENCIJA  I  LIJEČENJE DEBLJINE

Broj sati:   30 sati;   16 sati predavanja;   10 sati seminara;    4 sati vježbi

Semestar:   X.,  XI.,  XII.

Nositelji:  Doc.dr.sc.Toni Kolak,spec.opće i digestivne kirurgije,

                 Doc.dr.sc.Ivo Soldo, spec. opće i digestivne kirurgije

Predavači:

 1. Prof.dr.sc. Ante Kvesić, spec.dječje kirurgije
 2. Prof.dr.sc.Milenko Bevanda,gastroenterolog
 3. Dr. Željka Bilinovac, spec.pedijatar,
 4. Doc.dr.sc. Ante Bagarić, psihijatar
 5. Prim.dr. Zoran Karlović, spec. anesteziolog
 6. Dr. Marija Šandrk, spec. pedijatar

OPĆI  CILJ  

Debljina je kronična endokrino-metabolička bolest karakterizirana prekomjernim nakupljanjem suvišne energije u masnom tkivu što uzrokuje njegovu disfunkciju s posljedičnim komplikacijama od strane drugih  organa.

Ona  je kronična bolest koja je od Svjetske zdravstvene organizacije prepoznata kao jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današjeg svijeta. Situacija nije ništa bolja ni u našoj zemlji. Republika Hrvatska je pri vrhu po učestalosti debljine u svijetu.Svi pokušaji  zaustavljanja progresije pandemije debljine do sada nisu dali zadovoljavajuće rezultate. S druge strane, liječenje

debljine je dugotrajan, iscrpljujući i vrlo složen proces čiji su rezultati skromni. U Hrvatskoj su prihvaćene  nove 4. Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine čiji je cilj upoznavanje s epidemiologijom, etiopatogenezom, komplikacijama i liječenjem debljine i bolesnika koji boluju od debljine. 

Cilj predmeta je upoznati studente s  epidemiologijom,patofiziologijom i komplikacijama debljine (kardiovaskularnim, bubrežnim, koštanim, gastrointestinalnim, reproduktivnim, psihološkim, imunološkim, poremećajima disanja, dijabetesu, malignim bolestima) kao i metodama liječenja debljine.

Laparoskopska kirurgija je nova kiruška tehnika  koja omogućuje izvođenje kiruških zahvata minimalno invazivnim načinom. Suvremena tehnika učinila ju je kliničkom realnošću, a ne više futurističkom željom.  Takve operacije pošteđuju bolesnika opterečujuće laparotomijske incizije, a jamče puni terapijski uspjeh, uz brzi oporavak operiranog i malobrojne poslijeoperacijske komplikacije.

Usprkos početnom skepticizmu laparoskopske tehnike postaju metodom izbora kako u liječenju bilijarne kalkuloze, kila trbušne stjenke, upale crvuljka, operacijama GERB-a tako i u  barijatrijskoj kirurgiji.

Liječenje debljine može se provoditi samo unutar zdravstvenog sustava RH, a provodi ga liječnik.

Studenti bi ovim predmetom bili upoznati praktično i detaljno sa smjernicama u liječenju debljine i liječenju bolesnika koji boluju od nje. 

 

IZVEDBENI PROGRAM

Datum            Vrijeme      Nastavne jedinice                                     Vrsta              Nastavnici

                                                                                                          nastave

 

Ponedjeljak     9,00-       Debljina – bolest i javnozdravstveni                                   Kolak

27.06.2016.     10,30          problem                                                   2 sata  P         Soldo

                                         Definicija debljine                                    

                       10,45-         Preporuke za dijagnostiku                       2 sata  P         Bevanda

                       12,15          Klinički pregled i                                                            

                                          laboratorijski nalazi                                                                

                       12,30-         Patofiziologija debljine                            2 sata  P       Bevanda

                       14,00          Kardiovaskularni i hemodinamski                                 Kuzman                                          

                                          poremećaji

                                          Respiratorni poremećaji

                       14,15-         Liječenje debljine                                    2 sata   P     Bevanda                                                                               

                                         Multidisciplinarni pristup liječenju debljine                     Bilinovac                                              

                       15,00-         Plan liječenja                                           2 sata   P      Bevanda   

                       16,30          Liječenje debljine                                                        Bilinovac                                

                       16,45-         Debljina u djece                                       1 sat    P      Bilinovac

                       17,30                                                                        1 sat    S      Kvesić                                                                                                                                                       

Utorak            9,00-          Kronične komplikacije debljine                          2 sata  S     Bilinovac

28.06.2016.    10,30                                                                                                                 

                     10,45-                                                                          

                     12,15          Psihijatrijski aspekti debljine                  2 sata   P                                           

                       12,30-         Niskokalorijska prehrana i                      2 sata   S        Bilinovac

                       14,00          pojačana tjelesna aktivnost                                            Bevanda

                                          Farmakoterapija                                                                                                                                                      

                       14,15-         Kirurško liječenje                                     1 sat    P         Kolak

                       15,45          Laparoskopskamminimalno                     1 sat    S          Soldo

                                          Invazivna ili klasična metoda

                                          Operacije ?                                                                              

                       16,00-         Mogući načini operacije                           2 sata  V        Kolak

                       17,30          prekomjerne težine                                                                                

                       17,45-         Restriktivne operacije                               1 sat   P          Kolak

                       18,30          Malabsorpcijske operacije                                               Soldo

 

Srijeda            9,00-       Laparoskopska operacija s                          2 sata  S         Kolak

29.06.2016.    10,30          švedskom podesivom želučanom                                                                                         

                                          Vrpcom(SAGB)

                       10,45-         Želučana premosnica  –

                       12,15          Bypass  operacije                                       2 sata V        Soldo                                                          

                       12,30-       Rizici operacijskog liječenja                       2 sata P        Kolak

                       14,00        debljine                                                                             Soldo

                                       Dijeta nakon operacije

Četvrtak            9,00           Pismeni dio ispita 

30.06.2016.   11,00           Usmeni dio ispita

 

 UKUPNO                                                                        3o sati

  P –  predavanje;  S  –  seminar;  V  – vježbe

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Završna provjera znanja vršit će se testom s višestrukim izborom odgovora i usmenim ispitom. Pismeni dio ispita biti će preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita.

LITERATURA

Odabrana poglavlja iz uđbenika i monografija.

 1. Jelčić J, Koršić M. Debljina,medicinski i javnozdravstveni problem.Liječ Vjes 2009;131:279-85.
 2. Jelčić J, Koršić M, Hrvatsko društvo za debljinu. Hrvatski nacionalni konsenzus o dijagnostici i liječenju debljine. Liječ Vjes.2007;129:51-3.
 3. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen M.D, Pories W, Fahrbach K, Schoelles K: Bariatric Surgery, A systematic Review and Meta-analysis.
 4. Steffen R, Biertho L, Ricklin T, Piec G, Horber F F: Laparoscopic Swedish Adjuctable Gastric Bandig: a Five – Year Prospective Study.
 5. Eckel R: The Dietary Approach to Obesity
 6. Dansinger ML,Gleason JJ,Griffith JL,Selker HP,Schaefer EJ: Comparasion of the Atkins, Ornish, Weight Watchers and Zone Diets for Weight Loss and Heatrh Disease Risk Reduction.
 7. Champault GG: Is type II diabetes mellitus a surgical disease? Or The surgical tretment of obesity and its effets on diabetes.
 8. Čala Z,Perko Z. Pet godina laparoskopske kirurgije u Hrvatskoj. Liječn Vjes 1999; 121: 204-7.
 9. Adnel J, Grabner V, Zadrobilek E, Twardy T, Leitner K, lackner FX. Cardiopulmonary effects of laparoscopic cholecystectomy. Anaest Analg 1992; 74:

10. Soldo I, Čala Z, Velnić D, Barišić J, Nesek-Adam V, Mršić V.

      Endoskopska laparoskopske antirefluksne operacije. Knjiga

      sažetaka 7. Hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije. Šibenik

      2004.

11. Jelčić J: Utjecaj debljine na rizik od osteoporotskih prijeloma.Liječ                  Vjesn.2010;132:269-330.

 

MIP-MALI IZBORNI PREDMET ZA ŠKOLSKU GODINU 2010/2011.

Naziv predmeta:  DIJAGNOSTIKA, PREVENCIJA I LIJEČENJE    

                               DEBLJINE

Broj sati:   30 sati;   16 sati predavanja;   10 sati seminara;    4 sati vježbi

Semestar:   X.  ,  XI. ili XII.

Nositelji:Doc.dr.sc.Toni Kolak, spec. opće i digestivne kirurgije 

               Doc. dr.sc. Ivo Soldo, spec. opće i digestivne kirurgije

               KB Dubrava i KB Sveti Duh, Zagreb

Predavači:

1. Prof.dr.sc. Ante Kvesić, spec.dječje kirurgiije,KBC Mostar

2.Prof.dr.sc. Ante Kuzman, internist, KB Dubrava, Zagreb

3.Doc.dr.sc. Milenko Bevanda, internist., KBC Mostar

4.Prim.dr. Zoran Karlović,spec. anesteziolog, KBC Mostar

5. Dr. Željka Bilinovac, spec. pedijatar,KBC Mostar

6.Doc. dr.sc. Ante Bagarić, psihijatar