Menu Close

MIP – Osnove komunikacijskih vještina u liječničkoj praksi

Osnove komunikacijskih vještina u liječničkoj praksi

Voditelj: doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj

 

Vrijeme Tema

Predavač

   

8. veljače 2016.

(ponedjeljak)

 

8,00 – 9.30

 

 

Komunikacijske vještine u medicini – opći pojmovi (P1)

Doc. dr. sc. E. Černy Obrdalj

9.40 – 11.10  

Vrste komunikacije (S1)

Dr. N. Pinjuh Markota

11,30 – 13-00  

Tehnike dobre komunikacije (P2)

  Doc. dr. sc. A. Zalihić

13,30 – 15.00 Efektivan medicinsk intervju (S2)

Dr. G.Pivić

9. veljače 2015.

(utorak)

 

8,00 – 9.30

 

Komunikacija s posebnim skupinama pacijenata (dijete, adolescent, treća životna dob) (P3)

Doc. dr. sc. E. Černy Obrdalj

9.40 – 11.10 Komunikacija u timu, s kolegama i medijima (S3)

 

Doc. dr. sc. E. Černy Obrdalj

11,30 – 13-00 Komunikacija uposebnim medicinskim situacijama  (hitna stanja, palijativna skrb) (S4) Doc. dr. sc. A. Zalihić
13,10 – 14.40  

Težak pacijent (S3)

 

Dr. G.Pivić

8.2. 2016.

15.30 – 18.30

9.2. 2016.

15.00 – 18. 00

10.2.2016.

8.00 – 12.00

13.00 -17.00

Vježbe u ambulantama  obiteljske medicine Doc.dr. sc. E. Černy Obrdalj

Doc. dr. sc. A. Zalihić

Dr. G.Pivić

Dr. N. Pinjuh Markota

 

 

 

Vježbe će se održavati u ambulantama obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar. Točan raspored za vježbe po grupama bit će oglašen naknadno.

Predavanja i seminari će se održavati u predavaonici Edukacijskog centra  Doma zdravlja Mostar – II kat (ulaz s Bulevara)

Adresa: Hrvatskih brantelja bb, Mostar