Menu Close

O Katedri

MJESTO Mostar, Medicinski fakultet, Sveučilište u Mostaru,
POŠTA Katedra za fiziologiju, Sveučilište u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, 88 000, Mostar
TELEFON (+387) 036 335 600/634
FAKS (+387) 036 335 601
E-MAIL

Nastavnici i suradnici na katedri Fiziologija

fculoProf. dr. sc. Filip Čulo

e-mail: filip.culo@mefos.hr

Publikacije: PubMed

Ostali djelatnici:

prof. dr. sc. Danijel Pravdić, pročelnik katedre

e-mail: danijel.pravdic@mef.sum.ba

Publikacije: PubMed


Prof. dr. sc. Ivan Ćavar, dr. med

e-mail: ivancavarswe@yahoo.com

Publikacije: PubMed


Dr. med. Ante Bogut, asistent

e-mail: bogut.ante@gmail.com

Dr. med. Antonio Markotić, asistent

e-mail: antoniomarkotic@msn.com

Suradnici u nastavi:

Nevenka Jelić, dipl. ing, referent za nastavu

Mario Prskalo, informatička služba

Gostujući nastavnici

Prof. dr. Ines Drenjančević-Perić – Medicinski fakultet Osijek

Prof. dr. Zlatko Trobonjača – Medicinski fakultet Rijeka

Doc. dr. Tomislav Kelava – Medicinski fakultet Zagreb