Menu Close

Pripremna nastava za razredbeni ispit

pripremna nastava

Pripremna nastava za razredbeni ispit za studij MEDICINE i DENTALNE MEDICINE iz predmeta FIZIKA I BIOLOGIJA

održat će se prema sljedećem rasporedu:

Predmet Datum Vrijeme
Fizika 21.06.2021. – 25.06.2021. 8:00-9:30

9:45 – 11:15

Biologija 28.06.2021. – 30.06.2021. 8:00-12:00
  01.07.2021. – 02.07.2021. 9:00-13:00

 

Letak za pripremnu nastavu za razredbeni ispit za akademsku 2021. /2022. godinu možete preuzeti ovdje.