Menu Close

Obiteljska medicina

  Katedra za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru utemeljena je 2002. godine stasanjem apsolvenata prve generacije studenata. U nastavi sudjeluju nastavnici i asistenti, te značajan broj mentora – istaknutih i iskusnih specijalista obiteljske medicine koji vode vježbe u terenskim ambulantama.  

Procjena nastave od strane studenata vrši se po završetku nastave u obliku:  

–           ankete na razini Fakulteta  

–           ankete u vidu eseja na razini Katedre  

Nastavnici  

Pročelnik katedre:  

doc.dr. sc. Edita Černy Obrdalj  

e-mail:  ecerniobrdalj@gmail.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Docent:  

doc. dr. sc. Amra Zalihić  

e-mail:  dia.zalihic@tel.net.ba Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Viši asistenti:  

prim. mr. sc. Snježana Curić  

e-mail:  snjezanacu@yahoo.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Mr.sc. Gordana Pivić  

e-mail:  gordana_pivic@hotmail.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Mr.sc. Zdenko Klarić  

 e-mail:   baca960@yahoo.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    

Mr.sc. Ana-Marija Barać 

e-mail: anambarac@gmail.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Mlađi asistent: 

dr. Nina Pinjuh Markota  

e-mail:  nina.pinjuh.markota@gmail.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.     

Predmet Obiteljska medicina  

Predmet Obiteljska medicina je na 6. godini studija medicine. Nastava sadrži 180 sati u blokovima od 6 ili 8 sati. Predavanja traju 22 sata, seminari 44 sata, a vježbe 114 sati.  

Naglasak kolegija je na praktičnom radu u ambulantnom okruženju, a cijeli predmet zasniva se na  načinu rada koji je orijentiran na bolesnika, a ne isključivo bolest. Teme koje se obrađuju u teorijskom dijelu su najčešći primjeri iz prakse obiteljskog liječnika, ali i teme koje se malo ili nikako ne spominju u drugim kolegijima poput pristupa teškom pacijentu, priopćavanja loših vijesti, vršnjačkog zlostavljanja,  zdravstvene edukacije u zajednici.  

Teorijska nastava sastoji se od predavanja i seminara koji se održavaju u prostorijama Medicinskog fakulteta. Praktičnu nastavu sačinjavaju vježbe u ambulantama obiteljske medicine pri Domu zdravlja Mostar i u tierenskim ambulantama. Svaki student treba obaviti vježbe na obje lokacije. Dio vježbi se provodi u Kabinetu kliničkih vještina na modelima.  

Procjena rada studenta obavlja se kontinuirano tijekom nastave kroz ocjenu:  

      –    točnosti, redovitosti i zainteresiranosti studenta  

–         prezentacije seminarskog rada  

–         dnevnika praktičnog rada  

–         pisma upućenog pacijentu  

–         komunikacijskih i kliničkih vještina studenta  

–         sposobnosti procjene potreba pacijenta za terapijom, upućivanjem, bolovanjem  

–         vođenja zdravstvenog kartona, pisanja uptnica, recepata, obrazaca za bolovanje i obveznog prijavljivanja bolesti.  

Pojedinosti o ispitu  

Uvjet za pristupanje završnom ispitu je: redovito pohađanje teorijske i praktične nastave, prezentacija seminarskog rada, priložen prikaz slučaja, pismo pacijentu i pozitivna ocjena mentora, te položen OSKI kolokvij.    

OSKI kolokvij sastoji se od dvije praktične stanice.  

Za studente  koji su iz opravdanih razloga izostali više od 20 % nastave, održat će se kolokvij u dogovoru s voditeljem seminara ili vježbi. Ocjenu kolokvija s potpisom voditelja, studenti trebaju donijeti na završno predavanje.  

Pismeni ispit se satoji od 60 pitanja s višestrukim izborom. Ispit traje 60 minuta. Na ispit je potrebno ponijeti grafitnu olovku, gumicu za brisanje i kemijsku olovku. Prije ispita pristupnici trebaju odložiti stvari (torbice, knjige, mobitele). Studenti koji narušavaju mir u prostoriji ili pokušaju koristiti mobitel bit će udaljeni s ispita. Za pozitivnu ocjenu student treba riješiti minimalno 60% pitanja  

Usmeni ispit sastoji se od tri pitanja. Jedno pitanje je iz općeg dijela, a dva su u vidu rješavanja kliničkog primjera. 

Želimo vam mnogo sreće!  

Članovi Katedre za obiteljsku medicinu 

Facebook