Menu Close

Eduroam

eduroam

Mogućnost spajanja na Internet različitim tehnologijama ugrađena je danas u većinu novih osobnih računala, tableta, PDA uređaja i mobitela. Također je uobičajeno nuditi roaming uslugu što podrazumijeva mogućnost pristupa mreži s različitih uređaja i lokacija uz uporabu jedinstvenoga elektroničkoga identiteta.

eduroam™ (education roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT.

Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Sveučilište u Mostaru zahvaljujući SUMIT-u i sustavu AAI@SUM je aktivno u izgradnji i pružanju usluge eduroam.

Autentikacija u sustavu eduroam temelji se na standardima 802.1x i zasniva na međunarodnoj hijerarhiji RADIUS poslužitelja u koju su uključeni i središnji poslužitelji sustava AAI@SUM.

Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Namjenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama na Sveučilištu u Mostaru te na više od 24000 lokacija diljem svijeta.

Upute za korisnike

Preduvjeti

Za korištenje eduroam usluge potrebno je:

  1. Posjedovati odgovarajući elektronički identitet. Za korisnike sa Sveučilišta u Mostaru to je elektronički identitet u sustavu AAI@SUM. Ako ga već ne posjedujete, iskoristite kontakt formu kako biste pronašli osobu odgovornu za izdavanje i upravljanje AAI@SUM elektroničkim identitetima.
  2. Koristiti ispravno konfiguriran uređaj.
  3. Pristupiti mreži na nekoj od pristupnih lokacija. (Na Medicinskom fakultetu u Mostaru – 10 pristupnih točki)

Konfiguriranje klijenta

Korisnikov uređaj treba biti ispravno konfiguriran. U tu svrhu potrebno je koristiti installer alat. Za pristup installer alatu dovoljna je bilo kakva veza na Internet. Instaler možete pronaći na sljedećem linku.

Strani korisnici

Korisnici čiji elektronički identitet nije izdan unutar sustava AAI@SUM, mogu koristiti eduroam CAT za konfiguriranje svojih uređaja. Ako im eduroam CAT nije dostupan moraju se obratiti informatičkom odjelu svoje ustanove.