Menu Close

Elektronički identiteti studenata i nastavnika

aai

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru.
Od 4. studenoga 2019. prijave u ISS i Studomat bit će moguće samo putem elektroničkog identiteta. Elektronički identiteti će se koristiti i za prijave u sustav za e-učenje (SUMOODLE). Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti trebaju preuzeti svoje elektroničke identitete. Elektronički identiteti mogu se preuzeti sa sljedeće stranice. Možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta. Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti u referadu fakulteta.

Facebook