Menu Close

Obavijest o izmjeni žiro računa

ziro racun

ŽIRO-RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA

       UniCredit bank d.d. Mostar 

             3381302271310394

( *Uplate koje se rade u BiH trebaju biti izvršene u konvertibilnim markama na gore navedenom računu Medicinskog fakulteta u UniCredit bank d.d. Mostar)

 

*Uplate koje se rade iz inozemstva (npr.Republika Hrvatska itd.)

trebaju biti uplaćene na naš devizni račun  u UniCredit bank d.d. Mostar

IBAN: BA39 3381 3048 7134 9319

SWIFT: UNCRBA22

u protuvrijednosti EUR.

Facebook