Menu Close

Rujanski razredbeni ispit za ak. 2018. /2019. godinu


(STUDIJ MEDICINE)

I. UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Na studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru mogu se prijaviti svi:

 • koji su tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja najmanje dvije godine pohađali nastavu iz predmeta biologije, kemije, fizike i latinskog jezika,
 • koji imaju psihotjelesne sposobnosti za studij medicine

Ako pristupnik u srednjoj školi nije imao nastavu latinskog jezika, Fakultet će omogućiti pristup razredbenom postupku. Uvjet je da ako pristupnik položi razredbeni ispit i stekne pravo upisa na Fakultet, treba do kraja prve godine studija položiti odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika.

Strani državljani imaju pravo prijave na natječaj pod istim uvjetima kao i državljani BiH.

II. PRIJAVE ZA POLAGANJE RAZREDBENOG ISPITA

Prijave za polaganje razredbenog ispita primaju se:

– II: (rujanski) razredbeni rok: od. 05. do 07. rujna 2018. godine

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u Studentsku referadu od 10.00 do 13.00 sati i prilažu potrebne dokumente:

 

Prijave se predaju osobno u studentskoj referadi ili preporučenom pošiljkom na adresu fakulteta uz obveznu naznaku kontakt telefona  i e- mail adrese:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Kralja Petra Krešimira IV

88000 Mostar

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:

BiH državljani trebaju priložiti:

 1. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju, i svjedodžbu o završnom ispitu/maturalna svjedodžba (u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji).
 2. Rodni list (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 17. 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (važe samo novi obrasci koji se izdaju od
 4. 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni
 5. Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij medicine izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
 6. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju izvršiti nostrifikaciju svih svjedodžbi.
 7. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka 50,00 KM. na žiro-račun fakulteta: UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181, uz naznaku „za razredbeni postupak“
 8. Popunjeni obrazac „Prijava za prijemni ispit i Upitnik“ (pristupnici dobiju u studentskoj referadi ili na web stranici fakulteta ako se dokumentacija šalje poštom). mef.sum.ba

Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta predaje originalne dokumente jednom fakultetu, a drugim fakultetima predaje ovjerene fotokopije uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.

 • Ako je netko polagao razredbeni ispit u prošloj akademskoj godini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i prešao razredbeni prag treba dostaviti potvrdu o prijeđenom razredbenom pragu na razredbenom ispitu u akademskoj 2017./2018. god. (ukupno 315 ili više bodova).
 • Pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz predmeta biologije, kemije ili fizike prilažu potvrdu od nadležne institucije (u originalu, ovjereni prijevod ili ovjerena fotokopija).

Prijave za pristup u prvi razredbeni rok primat će se u studentskoj referadi Medicinskog fakulteta u Mostaru.

Broj upisnih mjesta u ovoj akademskoj godini izvršit će se prema navedenoj tablici:

A

B

C

(strani državljani)

Ukupno

0

5

0

5

 

A: redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa.

B: redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija.

C: (strani državljani): redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija.

 

Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta predaje originalne dokumente jednom fakultetu, a drugim fakultetima predaje ovjerene fotokopije uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.

 

III. RAZREDBENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE:

II. rujanski rok: 11. rujna 2018. godine u 9.00 sati

Mjesto održavanja razredbenog ispita je Medicinski fakultet na Bijelom Brijegu.