Medicinska kemija i biokemija

                                


-Izvedbeni nastavni plan iz Medicinske kemije i biokemije za akademsku 2018. /2019. godinu

– Pristupiti prezentacijama predavanja od sada možete preko ovog linka –  

(za pristupne podatke upitati djelatnike katedre)

Planirana nastava: 01.10.2018. – 05.11.2018.

Nastavnici:

prof. dr. Ivana Čepelak,
doc. dr. Ivanka Mikulić
prof. dr. Irena Drmić Hofman
Vinka Mikulić, mag. chem.
Kristina Ljubić, mag. chem.
Ana Ćuk, mag. forenzike i mol. biol.