Menu Close

MIP – Hitna stanja u otorinolaringologiji

Izvedbeni plan – Satnica: MIP „Hitna stanja u otorinolaringologiji“                          

Ak. god. 2018. / 2019.

Voditelj: doc. dr. sc. Boris Jelavić

Datum

Vrijeme

Studenti

(skupine)

Nastavna jedinica

Predavač / Voditelj

(Mjesto održavanja)

Utorak,

12. 2. 2019.

8.00 –

12.30

————-

13 – 14.30

Svi

Svi

P1 – Uvod u hitna stanja u otorinolaringologiji

P2 – Krvarenje iz nosa. Krvarenje nakon tonzilektomije.

P3 – Krv u zvukovodu. Hemoptizija: otorinolaringološka obrada.

P4 – Ozljede nosa

P5 – Ozljede uha

P6 – Ozljede grkljana

———————————————————————-

V1 – Priprema pomagala i materijala za razne postupke zaustavljanja krvarenja iz nosa

V2 – Studenti izvode prednju tamponadu nosa na modelu (lutka) odrasle osobe

Doc. dr. sc. Boris Jelavić

(Predavaonica, zgrada SKBM, 8. kat)

————————-

Tomislav Sušac, dr. med.

(Kabineti, Operacijska dvorana, Stacionarni odjel Klinike za ORL i MFK SKB)

Srijeda,

13. 2. 2019.

8.00 – 11.45

—————

12.00 – 13.30

————

14 – 15.30

Svi

P7 – Strano tijelo u ždrijelu. Strano tijelo u ždrijelu u jednjaku.

P8 – Strano tijelo u grkljanu. Strano tijelo u dušniku.

P9 – Strano tijelo u nosnoj šupljini. Strano tijelo u uhu

S1 – Ozljede baterijom-dugme u djece

P18 – Iznenadna nagluhost. Paraliza ličnoga živca.

————————————————————————–

V6 – Studenti uz pomoć endoskopa vade strano tijelo iz modela.

—————————————————————————-

V5 – Pomagala i vještine vađenja stranoga tijela iz grkljana i dušnika. Pomagala i vještine vađenja stranoga tijela iz nosa i uha.

V7 – Klasična trahealna kanila. Fleksibilna trahealna kanila s balonom. Skrb traheotomiranoga bolesnika s kanilom.

Doc. dr. sc. Miro Leventić

(Predavaonica, zgrada SKBM, 8. kat)

———————-

Tomislav Sušac, dr. med.

(Kabineti, Operacijska dvorana, Stacionarni odjel Klinike za ORL i MFK SKB

Četvrtak,

14. 2. 2019.

8.00 – 11.45

———

12.30 – 14

Svi

———–

Svi

P10 – Peritonzilarni apsces. Parafaringealni apsces. Apsces vrata i medijastinitis kao komplikacije infektivnog procesa u ždrijelu.

P11 – Otogene komplikacije. Mastoiditis. Labirintitis.

P12 – Sinusogene komplikacije. Celulitis/apsces orbite.

P13 – Epiglotitis. Tuberkuloza grkljana.

S2 – Komplikacije gnojnih procesa kože i potkože lica i vrata

—————————————————————-

V3 – Studenti izvode postupke (klasična stražnja Belloque tamponada, Foleyev kateter) za zbrinjavanje stražnje epistakse na modelu (lutka) odrasle osobe

V4 – Pomagala i vještine vađenja stranoga tijela iz ždrijela i jednjaka.

Doc. dr. sc. Boris Jelavić

 (Predavaonica, zgrada SKBM, 8. kat)

——————–

Tomislav Sušac, dr. med.

(Kabineti, Operacijska dvorana, Stacionarni odjel Klinike za ORL i MFK SKB)

Petak,

15. 2. 2019.

8.00 – 11.45

————

12 – 12.45

Svi

——-

Svi

P14 – Uzroci inspiratornoga stridora: diferencijalna dijagnoza.

P15 – Laringomalacija. Subglotični hemangiom. Membrane grkljana. Subglotični laringitis.

P16 – Laringotraheobronhitis. Subglotična stenoza. Paraliza povratnog živca. Tumori hipofarinksa i grkljana. Strana tijela.

S3 – Konikotomija. Traheotomija (klasična i perkutana).

P17 – Korozivne ozljede ždrijela i jednjaka.

——————————————————————–

V8 – Skrb bolesnika s korozivnom ozljedom jednjaka. Postavljanje nazogastrične sonde.

Doc. dr. sc. Branko Krišto

(Predavaonica, zgrada SKBM, 8. kat)

———————-

Tomislav Sušac, dr. med.

(Kabineti, Operacijska dvorana, Stacionarni odjel Klinike za ORL i MFK SKB Mostar)

Pismeni ispit: Petak, 15. veljače 2019. u 13.00 h.

 

Preporučena literatura:

  1. Bumber Ž, Katić V, Nikšić-Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N i sur. Otorinolaringologija. Zagreb: Medicinska biblioteka, Naklada Ljevak; 2004.

  2. Mohor M. Izabrana hitna stanja u otorinolaringologiji. U: Bergman Marković B, urednik. Hitna stanja – pravodobno i pravilno. Zagreb: Alfa; 2011. str. 143-157.

  3. Kupnik D. Postupci oslobađanja dišnoga puta. U: Bergman Marković B, urednik. Hitna stanja – pravodobno i pravilno. Zagreb: Alfa; 2011. str. 334-341.

  4. Jatana KR, Litovitz T, Reilly JS, Koltai PJ, Rider G, Jacobs IN. Pediatric button battery injuries: 2013 task force update. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Sep;77(9):1392-9. (pregledni članak, slobodan pristup preko Pubmeda)

  5. Ispis prezentacije predavanja.

Facebook