Menu Close

MIP – Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja

 – Syllabus


                                                                                                        

OPIS STUDIJSKOGA PREDMETA (Izborni predmet)

Naslov predmeta

MOGUĆNOSTI SLIKOVNOG PRIKAZA NEURO I MUSKULOSKELETNIH OZLJEDA I OBOLJENJA

Opis izbornoga predmeta

Novi

Broj sati:

30

Predavanja: 22    Seminari: 4    Vježbe: 4

Godina studija / Semestar

4. godina / 8.-9. semestar

Voditelj predmeta:

doc. dr. sc. Miro Miljko

Suradnici:

doc. dr. sc. Igor Borić, dr. sc. Vedran Markotić, dr. Marijana Karlović-Vidaković subspecijalist neuroradiologije

Okvirni sadržaj predmeta:

U svakodnevnoj praksi liječnici opće/obiteljske medicine (i liječnici drugih struka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) često se susreću s oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sustava. Iskustvo ukazuje potrebu pravilnog dijagnostičkog algoritma u dijagnostičkom, a potom i terapijskom zbrinjavanju tih oboljenja Ozbiljnost ovih oboljenja ovisi o njihovoj prirodi, ali ponekad još više i o lokalizaciji, za sve je važna pravilna dijagnostička obrada. Ozljede i oboljenja navedenih sustava su raznolika, neka se mogu pravilnim dijagnostičkim odabirom brzo riješiti (npr. rupture mišića), a neka se ne trebaju zadržavati na dijagnostičkoj obradi koja ne može polučiti odgovarajući rezultat (npr. mutipla skelroza dijagnostička metoda izbora je MR, a ne RTG ili MSCT), ali sve zahtijevaju pravilno, koliko je moguće žurnije rješavanje bolesnikovog oboljenja vodeći računa o socioekonomskim činiteljima.

Cilj nastave i planirani ishod ovoga kolegija je osposobljenost doktora medicine da pravilno i pravodobno:

1.       prepozna ozljede i oboljenja neuro i muskuloskeletnog sustava;

2.       uradi ili odabere odgovarajuću dijagnostičku metodu za potvrdu svoje kliničke sumnje;

Opće i specifične kompetencije predmeta:

Ciljevi predmeta su da student:

1.       bude istovremeno svjestan ozbiljnosti nekih stanja i bolesti neuro i muskuloskeletnog sustava, a da nema strah prema problemu koji bi ga omeo u racionalnoj reakciji;

2.       stekne sposobnost trijaže i razlikovanja od drugih stanja;

3.       nauči uzroke i mehanizme nastanka ovih stanja i bolesti;

4.       upozna kliničku sliku i dijagnostiku ovih stanja i bolesti;

5.       prepozna patološko stanje koje zahtijeva žurno upućivanje radiologu, ortopedu, neurologu i neurokirurgu;

 

6.       prenositi znanja o pravilnom algoritmu stanja i bolesti neuro i muskuloskeletnog sustava;

Naslov i sadržaj nastavnih jedinica:

1. Tema: Uvod u predmet „Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskoloskeletnih ozljeda i oboljenja“ (2 predavanja)

U uvodnom predavanju student će se upoznati s potrebom za znanjem o radiološkim mogućnostima prikaza oboljenja neuro i muskuloskeletnog sustava i potrebom da stekne znanja i vještine kojima bi pravilno i pravodobno mogao pomoći bolesniku. Dat će se pregled oboljenja neuro i muskuloekeletnog sustava u kojima radiolog može dijagnostički pomoći u kreiranju dijagnoze. Objasnit će se potreba pravilnog algoritma dijagnostičke obrade oboljenja neuro i muskuloskeletnog sustava. Ukazati kako se npr. jednostavnim i brzo dostupnim UZV pregledom mogu brzo dijagosticirati neke ozljede i oboljenja muskuloskeletnog sutava. Ukazati na vrlo nisku dijagnostičku vrijednost nekih radioloških metoda u obradi ozljeda i oboljenja glave (npr kraniogram).

Naziv nastavne jedinice:

1. P1 – Uvod u ozljede i oboljenja nero i muskuloskeletnog sustava.

2. Tema: Dijagnostički algoritam neuro i muskuloskeletnih oboljenja.

(2 predavanja)

Student će usvojiti znanja kojima može sam prepoznati ozljede i oboljenja neuro i muskuloskeletnog sustava na razini liječnika primarne prakse i usvojiti algoritam dijagnostičke obrade pojednih ozljeda i oboljenja neuro i muskuloskeletnog sustava . Upozorit će se na stanja koja treba žurno uputiti specijalisti radiologije & ortopedu, neurologu ili neurokirurgu.

Nazivi nastavnih jedinica:

P2 – Dijagnostička snimanja u ozljedama i bolestima neuro i muskuloskeletnog sustava.

3. Tema: Konvencionalna radiografija u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sutava (4 predavanja)

Student će se upoznati s načinom izvođenje konvencionalne radiografije, značajenm, jonizirajućim zračenjem i zaštitom bolesnika i osoblja od jonizirajućeg zračenja, dijagnostičkom vrijednosti pojednih pretraga, indikacijama i kontraindikacijama. Obrazložit će se neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovakvome bolesniku (liječnik obiteljske medicine, radiolog, ortoped, neuropedijatar, neurolog, neurokirurg) i kada uputiti bolesnika bolničkom specijalisti.

Nazivi nastavnih jedinica:

1.       P3 – Konvencionana radiografija. Trauma neuro i muskuloskeletanog sustava.

2.       P4 – Konvencionana radiografija. Upalne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

3.       P5 – Konvencionana radiografija. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

4.       P6- Konvencionana radiografija. Tumori neuro i muskuloskeletanog sustava.

5.       S1 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

6.       V1 – Upoznavanje studenata sa radom konvencionalnih rendgenskih uređaja (1 vježba).

4. Tema: Ultrazvuk (UZV) u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sutava (2 predavanja, 1 seminar, 1 vježbe)

Student će se upoznati s načinom izvođenje UZV, značajenm , dijagnostičkom vrijednosti UZV, indikacijama i kontraindikacijama. Obrazložit će se neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovakvome bolesniku (liječnik obiteljske medicine, radiolog, ortoped, neuropedijatar, neurolog, neurokirurg) i kada uputiti bolesnika bolničkom specijalisti

Nazivi nastavnih jedinica:

7.       P7 – UZV. Trauma neuro i muskuloskeletanog sustava.

8.       P8 – UZV. Upalne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

9.       P9. – UZV. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

10.    P10 – UZV. Tumori neuro i muskuloskeletanog sustava.

11.    S2 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

12.    V2 – Upoznavanje studenata sa radom UZV uređaja (1 vježba).

5. Tema: Kompjutorizirana tomografija (višeslojna kompjutorizirana tomografija-MSCT) u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sutava.

 (6 predavanja, 1 seminar,  4 vježbe)

Student će se upoznati s načinom izvođenje MSCT pretraga, značajenm , dijagnostičkom vrijednosti MSCT, jonizirajućim zračenjem i zaštitom bolesnika i osoblja od jonizirajućeg zračenja, indikacijama i kontraindikacijama. Obrazložit će se neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovakvome bolesniku (liječnik obiteljske medicine, radiolog, ortoped, neuropedijatar, neurolog, neurokirurg) i kada uputiti bolesnika bolničkom specijalisti bolesnika.

Nazivi nastavnih jedinica:

13.    P11 – MSCT. Trauma neuro i muskuloskeletanog sustava.

14.    P12 – MSCT. Upalne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

15.    P13 –  MSCT. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

16.    P14 –  MSCT. Tumori neuro i muskuloskeletanog sustava.

17.     S3 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

18.    V3 – Upoznavanje studenata sa radom MSCT uređaja (1 vježba).

 

6. Tema: Magnetska rezonancija (MR) u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sutava.

 (6 predavanja, 1 seminar, 4 vježbe)

Studenti će se upoznati s načinom izvođenje MR pretraga, značajem i  dijagnostičkom vrijednosti MR, indikacijama i kontraindikacijama. Obrazložit će se neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovakvome bolesniku (liječnik obiteljske medicine, radiolog, ortoped, neuropedijatar, neurolog, neurokirurg) i kada uputiti bolesnika bolničkom specijalisti bolesnika.

 Nazivi nastavnih jedinica:

19.    P15 – MR. Trauma neuro i muskuloskeletanog sustava i jednjaka.

20.    P16 – Upalne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

21.    P17 – Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro i muskuloskeletanog sustava.

22.    P18 – Tumori neuro i muskuloskeletanog sustava

23.    S4 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

24.    V4 – Upoznavanje studenata sa radom MR uređaja (1 vježba).

7. Tema: Angiografije u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sutava.. (2 predavanje, 1 seminar)

Student će upoznati s načinom izvođenje angiografskih pretraga (konvencionane angiografije, digitalne subtrakcijske angiografije (DSA), MSCT angiografije i MR angiografije), značajem , dijagnostičkom vrijednosti angiografije, jonizirajućim zračenjem i zaštitom bolesnika i osoblja od jonizirajućeg zračenja, indikacijama i kontraindikacijama. Obrazložit će se neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovakvome bolesniku (liječnik obiteljske medicine, radiolog, ortoped, neuropedijatar, neurolog, neurokirurg) i kada uputiti bolesnika bolničkom specijalisti bolesnika.

Naziv nastavne jedinice:

25.    P19 – Konvencionalna angiografija u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sustava

26.    P20 – DSA u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sustava.

27.    P21 – MSCT angiografija u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sustava.

28.    P22 – MR angiografija u ozljedama i oboljenjima neuro i muskuloskeletnog sustava.

29.    S5 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

30.    V4 – Upoznavanje studenata sa radom MR uređaja (1 vježbe).

Način provjere znanja:

Pismeno

Preporučena literatura:

1. Hebrang A, Čustović-Klarić R, ur.: Radiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2007.

2. Mašković J., Janković S. ur: ISBN: 978-953-7524-01-2, Split: Medicinski fakultet, 2008

3. Janković S. ur.: Seminari iz kliničke radiologije, ISBN: 953-98423-79, Split: Medicinski fakultet, 2005.

4.Janković S., Eterović D. ur.: Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.

5. Buća A., Bešenski N., Janković S., ur.: Klinička neuroradiologija mozga. Medicinska naklada, Zagreb 2011.

6. Bešenski N., Janković S., ur.: Klinička neuroradiologija kralježnice i kralježničke moždine. Medicinska naklada, Zagreb 2013.   

7. Ispis prezentacije predavanja.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Evaluacijske ankete studenata

Minimalni / maksimalni broj studenata:

5 / 20

 

Voditelj predmeta, pročelnik Katedre za radiologiju i nuklernu medicinu:

 

                                                                   doc. dr. sc. Miro Miljko

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Izvedbeni plan – Satnica: MIP „Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja“                          

Ak. god. 2018. / 2019.

Voditelj: doc. dr. sc. Miro Miljko

Datum

Vrijeme

Studenti

(skupine)

Nastavna jedinica

Predavač / Voditelj

(Mjesto održavanja)

Ponedjeljak,

10. 6. 2019.

8.30 – 13.00

Svi

P1 – Uvod u ozljede i obljenja muskuloskeletnog sustava

P2 – Dijagnostički algoritam ozljeda i oboljenja muskuloskeletnog sustava. Dijagnostička snimanja u ozljedama i bolestima muskuloskeletnog sustava .

P3 – Konvencionalna radiografija. Trauma muskuloskeletnog sutava

P4 –Konvencionana radiografija. Upalne bolesti muskuloskeletanog sustava

P5 – Konvencionana radiografija. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P6 – Konvencionana radiografija. Tumori muskuloskeletanog sustava

P7 – UZV. Trauma muskuloskeletanog sustava.

P8  – UZV. Upalne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P9 – UZV Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P10 –  UZV. Tumori muskuloskeletanog sustava.

doc. dr. sc. Igor Borić

doc. dr. sc. Miro Miljko

dr. sc. Vedran Markotić

(Predavaonica)

Utorak,

11. 6. 2019.

8.30 – 13.00

Svi

P11 – MSCT. Trauma muskuloskeletanog sustava.

P12 – MSCT. Upalne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P13 – MSCT. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P14 – MSCT. Tumori muskuloskeletanog sustava.

 

P15 – MR. Trauma, muskuloskeletanog sustava.

P16 – MR. Upalne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P17 –  MR. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti muskuloskeletanog sustava.

P18 – MR. Tumori muskuloskeletanog sustava.

P19 – Konvencionalna angiografija u ozljedama i oboljenjima  muskuloskeletnog sustava

P20 – DSA u ozljedama i oboljenjima muskuloskeletnog sustava.

 P21 – MSCT angiografija u ozljedama i oboljenjima muskuloskeletnog sustava.

P22 – MR angiografija u ozljedama i oboljenjima muskuloskeletnog sustava.

doc. dr. sc. Igor Borić

doc. dr. sc. Miro Miljko

dr. sc. Vedran Markotić

 (Predavaonica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srijeda,

12.6. 2019.

8.30 – 13.00

 

 

 

 

 

Svi

P1 Uvod u ozljede i obljenja neuro sustava

P2 – Dijagnostički algoritam ozljeda i oboljenja neuro sustava. Dijagnostička snimanja u ozljedama i bolestima neuro sustava .

P3 –  Konvencionalna radiografija. Trauma neuro sutava

P4 – Konvencionana radiografija. Upalne bolesti neuro sustava

P5 – Konvencionana radiografija. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro sustava.

P6 – Konvencionana radiografija. Tumori neuro sustava.

P7 – UZV. Trauma neuro sustava.

P8 – UZV. Upalne bolesti neuro sustava.

P9 – UZV Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro sustava.

P10 – UZV. Tumori neuro sustava.

doc. dr. sc. Miro Miljko

dr. Marijana Karlović-Vidaković, subspecijalist neuroradiologije

(Predavaonica)

 

 

 

 

 

Četvrtak,

13.6. 2019.

8.30 – 13.00

Svi

P11 – MSCT. Trauma neuro sustava..

P12 – MSCT. Upalne bolesti neuro sustava.

P13 – MSCT. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro sustava.

P14 – MSCT. Tumori neuro sustava.

P15 – MR. Trauma neuro sustava.

P16 – MR. Upalne bolesti neuro sustava.

P17 – MR. Nasljedne, metaboličke i degenerativne bolesti neuro sustava.

P18 – MR. Tumori neuro sustava.

P19 – Konvencionalna angiografija u ozljedama i oboljenjima neuro  sustava

P20 – DSA u ozljedama i oboljenjima neuro sustava.

P21 – MSCT angiografija u ozljedama i oboljenjima neuro sustava.

P22 – MR angiografija u ozljedama i oboljenjima neuro sustava.

doc. dr. sc. Miro Miljko

dr. Marijana Karlović-Vidaković, subspecijalist neuroradiologije

 

(Predavaonica)

 

 

 

 

 

Petak,

14.6. 2019.

8.00 – 11.30

 

 

 

11,30-14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svi

V1 – Upoznavanje studenata sa radom konvencionalnih rendgenskih uređaja

V2 – Upoznavanje studenata sa radom UZV uređaja.

V3 – Upoznavanje studenata sa radom MSCT uređaja.

V4 – Upoznavanje studenata sa radom MR uređaja.

S1 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

S2 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

S3 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

S4 – Prikaz slučaja neuro i muskuloskeletnog oboljenja.

doc. dr. sc. Miro Miljko

dr. Marijana Karlović-Vidaković, subspecijalist neuroradiologije

 

(Klinički Zavod za radiologiju SKB Mostar)

Pismeni ispit: Petak, 14. lipanj 2019. u 13.00 h.

 

         

 

Facebook