Menu Close

Javne nabave

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave putnickog motornog vozila


Interreg IPA CBC Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014- 2020

 


Obavijest o postupku javne nabave “Laboratorijske opreme – Centrifuga s hlađenjem” za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o pokrenutom postupku javna nabave “Laboratorijske opreme – Centrifuga s hlađenjem” za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tekst obavijesti može se preuzeti ovdje.


 

Obavijest o postupku javne nabave „Laboratorijske opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o pokrenutom postupku javna nabave „Laboratorijske opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tekst obavijesti može se preuzeti ovdje.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku za javnu nabavu izvođenja građevinskih i instalaterskih radova na Poliklinici za dentalnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku za javnu nabavu nadogradnje za mikroskop Olympus BX-41 ili ekvivalent za potrebe medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Facebook