Menu Close

Pripremna nastava za razredbeni ispit

ORGANIZACIJA PRIPREMNE NASTAVE

za polaganje razredbenog ispita za studij Medicina i Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Nastava će se organizirati u turnusima prema navedenim terminima:

  1. Kemija: 12. lipnja – 16. lipnja 2017.
  2. Biologija: 19. lipnja – 23. lipnja 2017.
  3. Fizika: 26. lipnja – 30. lipnja 2017.

SATNICA: za svaki predmet je predviđeno 20 školskih sati nastave.

Detaljan izvedbeni nastavni plan će pravovremeno biti objavljen na web stranici Fakulteta.

LITERATURA:

Osnovna literatura: Srednjoškolski udžbenici koje je odobrilo nadležno Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i športa

CIJENA:  400,00 KM

Navedeni iznos pristupnici trebaju uplatiti na žiro račun Fakulteta

3381002200333181

UniCredit bank d.d. Mostar

Nakon prijave i dokaza o uplati navedenog iznosa polaznici će  prije početka nastave dobiti Priručnik za polaganje razredbenog ispita koji sadrži:

  1. Naputak
  2. Katalog znanja s preporučenom literaturom
  3. Ogledna test pitanja iz fizike, kemije i biologije s rješenjima

ROK  za prijavu: 07. lipanj 2017. godine.

Ukoliko se ne prijavi minimalan broj polaznika (30) nastava se neće organizirati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 0038736335600 ili e-mail: sonja.sunjic@sve-mo.ba

Važna napomena:  Tijekom 60 sati odslušane nastave pristupnici će steći znanja iz biologije, kemije i fizike koja su odabrana za studij medicine. No, nije nužno preduvjet uspješnog polaganja razredbenog ispita.