Menu Close

Ovjera zimkog i upis u ljetni semestar akademske 2016./ 2017. godine

Ovjera zimkog i upis u ljetni semestar akademske 2016./ 2017. godine je od

13 – 17. 02. 2017. godine od 10.00 d0 13.00 sati.

Uvjet za ovjeru semestra je potpis nastavnika iz odslušanih predmeta.

Studenti I godine trebaju donijeti dokaz o uplati 2500,00 KM za upis u ljetni semestar.

Žiro-račun Medicinskog fakulteta

UniCredit bank d.d. Mostar

3381002200333181