Menu Close

Naputak pristupnicima kod prijave za polaganje razredbenog ispita (Studij dentalne medicine)

Razredbeni ispit za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u prvu godinu studija akademske 2019./2020. godine održat će se u Petak, 05. 07. 2019. u 9.00 sati na Medicinskom fakultetu, Bijeli Brijeg bb. Mostar

Pristupnik mora doći u 8.00 sati na mjesto održavanja ispita radi raspoređivanja u dvoranu.

Da bi pristupio razredbenom ispitu pristupnik sa sobom treba donijeti:

 • osobnu iskaznicu/putovnicu
 • olovku gradacije 2B, meku gumicu i oštrilo
 • kemijsku olovku
 • džepno računalo (digitron) s osnovnim matematičkim funkcijama

 

Važne opće napomene pristupnicima razredbenog ispita

 • Kašnjenje na početak razredbenog ispita iz bilo kojih razloga neće se uvažavati.
 • Mobilni telefoni moraju biti isključeni i predati voditelju razredbenog postupka.

Pristupnici na testu ne smiju:

 • pisati po test pitanjima, već koristiti ovjereni papir za bilješke,
 • oštetiti ili savijati obrazac za odgovore,
 • imati nikakve pomoćne zapise,
 • komunicirati s drugim pristupnicima
 • koristiti se računalom koje ima mogućnost pohrane podataka (tablet računalo, digitalni telefonski imenik i sl.).

Pristupnik koji želi nešto pitati podiže ruku, a voditelj ili nadglednik će doći do njega. Na pitanja pristupnika voditelj odgovara samo ako su tehničke naravi (nečitko otisnuta riječ u tekstu i tome slično). Pristupnik može napustiti dvoranu tijekom trajanja testa samo zbog fizioloških potreba i to u pratnji nadglednika. Tijekom testa voditelj izvješćuje pristupnike o proteklom vremenu i to: svaki puni sat i 10 minuta prije završetka testa.

Ukoliko se pristupnik ponaša neprimjereno (izmjenjuje zapise, komunicira s drugim pristupnicima, upotrebljava nedozvoljeno računalo, nedolično se ponaša i sl.), pristupnik se upozorava, oduzima mu se nedozvoljeni materijal a postupak se unosi u zapisnik.

Ukupno trajanje testa je 3 sata, pristupnik ne može napustiti ispit prije isteka 3 sata.

Na početku ispita pristupnik će dobiti sljedeće materijale:

 • identifikacijski broj
 • svezak s ispitnim pitanjima
 • periodni sustav elemenata
 • obrazac za unošenje točnih odgovora
 • naputak za unošenje točnih odgovora i provođenje razredbenog ispita
 • ovjeren papir za bilješke

Na svako pitanje pristupnik smije dati samo jedan odgovor.

Veći broj odgovora na bilo koje pitanje rezultira diskvalifikacijom toga pitanja, tj. smatra se kako pristupnik na to pitanje uopće nije odgovorio.

Na kraju

Kada pristupnik ispuni i prekontrolira sve odgovore (ispunjene olovkom gradacije 2B), prekrižite sve odgovore (znak X) kemijskom olovkom (da bi se osigurala povjerljivost testa). Na kraju testa pristupnik pred voditeljem ili nadglednikom zalijepi svoju omotnicu u koju je stavio obrazac za odgovore i papir za bilješke.

 

Mostar, 01. 07. 2019. godine