Menu Close

Krizni plan pripravnosti i odgovornosti na COVID-19 Sveučilišta u Mostaru

krizni plakat
 • KONTAKTI ZA COVID-19
  Kontakt osobe na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za COVID-19:
  Dr.med.dent. Dea Krstičević
  Tel/mob: 063/ 370 007
  E-mail: dea.krsticevic@mef.sum.ba
  Kontakti Studentske ambulante za COVID-19:
  Tel: 036 311 151 (7:00-14:00)
  Mob: 063 751 146 (7:00-19:00)
 • U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na
  COVID-19 studenti su dužni javiti se kontakt osobi za COVID-19 na ustrojbenoj jedinici te Studentskoj
  ambulanti ili obiteljskom liječniku.
  U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na
  COVID-19 nastavno i nenastavno osoblje dužno je, osim obiteljskom liječniku, javiti se kontakt osobi za
  COVID-19 na ustrojbenoj jedinici.