Menu Close

Čitaonica

Korisnici čitaonice:

§  Čitaonicu mogu koristiti studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta i vanjski korisnici.

 

Način korištenja fonda knjižnice u čitaonici

§  Čitaonica je sastavni dio Fakulteta  i njen rad odvija se prema Pravilniku o radu knjižnice .

§  Sve publikacije se zadužuju u knjižnici uz potpis i ostavljanje identifikacijskog dokumenta. Publikacije uzete na revers za rad u čitaonici korisnik potražuje i zadužuje kod knjižničara, uz potpis i identifikacijski dokument. Korisnik u čitaonici može istovremeno zadužiti najviše 3  publikacije.

§  Po završetku rada u čitaonici, korisnik je obavezan razdužiti pozajmljene publikacije i preuzeti svoje identifikacijske dokumente.

§  Korisnik u čitaonici može koristiti i svoje vlastite publikacije.

§  Referentna zbirka (leksikoni, enciklopedije, rječnici, atlasi), periodika (časopisi i novine), službene publikacije, statističke publikacije, diplomski, magistarski i doktorski radovi  se isključivo koriste u čitaonici.

§  Studenti su dužni koristiti čitaonicu  u skladu sa osnovnim pravilima:

          računala koja se nalaze u čitaonici mogu se koristiti,a postoj mogućnost korištenja i osobnih

          zabranjeno je glasno govoriti i koristiti mobitel kako se ne bi remetio red i mir,

          zabranjeno je unositi hranu i piće,

          grupno učenje je dopušteno uz dobijeno dopuštenje ostatka korisnika u čitaonici

          sami snosite odgovornost za izgubljene stvari.

U slučaju bilo kakvih problema ili nejasnoća obratiti se voditelju Knjižnice.