Javna obrana gotove disertacije i nastupna predavanja