Sudjelovanje naših predavača i studenata na edukaciji o važnosti parodontnog zdravlja