Dodijeljene federalne nagrade za znanost za 2022. godinu