Obavijest o održavanju međunarodne ljetne škole u organizaciji Sveučilišta u Grazu